Nieuw Zakencollege

In slechts enkele dagen tijd is de LDIJ er, samen met de VVD, CDA en PvdA, in geslaagd een nieuw zakencollege samen te stellen. Hierbij is bewust gekozen voor mensen die :
a. geen uitgesproken mening hebben over de samenwerking met Montfoort;
b. sinds 2012 ( de start van de discussie over de samenwerking met Montfoort) niet actief geweest zijn in de IJsselsteinse politiek.
c. vakkundig zijn.
Politieke achtergrond speelt hierbij geen rol.

LDIJ wil binnen 2 weken nieuwe Zakencoalitie vormen.

Afgelopen donderdag is voor de tweede keer binnen 8 maanden het College gevallen en ook dit keer kregen we als Raad niet de ruimte hen zelf weg te sturen.
In de laatste Raadsvergadering van 21 september jl. werden de uitkomsten van het (externe) Raadsonderzoek besproken. Prima rapport wat ons betreft, waarbij werd aangegeven hoe en op welke wijze deze enorme, nu nog verdere oplopende tekorten, konden ontstaan.

Onderzoeken bestuurskracht en benchmark gepresenteerd

 

In een bijeenkomst voor de gemeenteraad en het college van de gemeente IJsselstein zijn de resultaten van twee onderzoeken gepresenteerd. Het gaat om het onderzoek van Bureau Berenschot naar de bestuurskracht van de gemeente, en een benchmarkonderzoek naar “UW Samenwerking” door bureau Think Public. De beide onderzoeken waren door het college aan de raad toegezegd in de raadsvergadering van 26 januari 2017. 

Met deze link kunt u het benchmarkrapport over UW Samenwerking ophelen.

Belasting omhoog in verband met samenwerking met Montfoort?

Ja hoor...daar is de eerste aanwijzing dat de inwoners op moeten draaien voor het debacle van de samenwerking met Montfoort!
In een brief dd 1 september heeft het College inzage gegeven in de financiële toestand van de gemeente. Kort gezegd: als gevolg van de kostenoverschrijding bij de samenwerking met Montfoort komen wij 600.000 tot 800.000 euro per jaar tekort! Als 'oplossing' stelt het College van D66,SP en GL onder andere voor om de belasting voor de inwoners te verhogen! Dit zou per huishouden neer kunnen komen op 50 euro extra!

Pagina's