Dit vinden wij van groen in IJsselstein

Groen in IJsselstein verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periode. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Een groene omgeving heeft veel voordelen. Het heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. Bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving en onroerend goed is gewilder, waardoor de economische groei van onze stad wordt versterkt. 
 

Nieuw Zakencollege

In slechts enkele dagen tijd is de LDIJ er, samen met de VVD, CDA en PvdA, in geslaagd een nieuw zakencollege samen te stellen. Hierbij is bewust gekozen voor mensen die :
a. geen uitgesproken mening hebben over de samenwerking met Montfoort;
b. sinds 2012 ( de start van de discussie over de samenwerking met Montfoort) niet actief geweest zijn in de IJsselsteinse politiek.
c. vakkundig zijn.
Politieke achtergrond speelt hierbij geen rol.

LDIJ wil binnen 2 weken nieuwe Zakencoalitie vormen.

Afgelopen donderdag is voor de tweede keer binnen 8 maanden het College gevallen en ook dit keer kregen we als Raad niet de ruimte hen zelf weg te sturen.
In de laatste Raadsvergadering van 21 september jl. werden de uitkomsten van het (externe) Raadsonderzoek besproken. Prima rapport wat ons betreft, waarbij werd aangegeven hoe en op welke wijze deze enorme, nu nog verdere oplopende tekorten, konden ontstaan.

Pagina's