LDIJ treedt niet toe tot minderheidscollege.

De LDIJ-fractie heeft op donderdag 16 februari een informatief gesprek gevoerd met D66 over de breuk binnen de coalitie in IJsselstein en de nu ontstane situatie door het vertrek van alle wethouders. D66 en het CDA willen met elkaar verder; de VVD gaat hiermee niet akkoord omdat de opgestapte wethouders weer zouden terugkeren.
D66 treedt als grootste partij in IJsselstein op als bemiddelaar cq. (in)formateur om te bekijken wie de plaats van de VVD wil innemen.
In dat gesprek hebben we aangegeven nu niet bereid te zijn in een (minderheids)College te stappen.
 

Gaat IJsselstein voor duurzaam?

In de krant van vrijdag staat een artikeltje met de kop "IJsselstein gaat voor duurzaam".
Maar is dat ook zo? Wij denken van niet en leggen graag uit waarom.
Eerder is door de Raad (ook de LDIJ) een besluit genomen om
 € 712.000,- te besteden aan verduurzaming van het stadhuis (o.a. zonnepanelen, daken beter isoleren).
Binnen dit bedrag was een extra budget van € 274.000,- gereserveerd voor de verwarming. Dit kwam bovenop het normale vervangingsbudget van

LDIJ tegen verdere uitbreiding ROBA aan de Zomerdijk.

Het bedrijf Roba wil graag enkele gebouwen slopen en met nieuwbouw verder uitbreiden. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Roba ziet graag dat het bouwvlak, dat is het gebied waar gebouwd mag worden, wordt vergroot.
Gevoelsmatig ligt Roba echter in een gebied waar je niet een dergelijke industrie (metalen) zou verwachten en waar deze ook niet past. Klopt ons gevoel ook?
Volgens het College ligt Roba in een gebied met een matige tot sterke functiemenging.

College IJsselstein stapt op.

Nadat wethouder Veldhuijsen op 24 januari jl. al had aangekondigd te vertrekken, hebben nu ook de wethouders Van den Berg en Van Beukering ingezien dat hun positie politiek onhoudbaar is geworden.
Zij hebben hun ontslag woensdag 8 februari ingediend. Uitsluitend burgemeester Van Domburg vertegenwoordigt nu nog het College.
Wij vinden het niet meer dan logisch dat deze stap is gezet.

Pagina's