Parkeerbeleid IJsselstein

Donderdag 6 juli jl. hebben wij als enige partij aandacht gevraagd voor het failliete parkeerbeleid in IJsselstein bij het bespreken de van de financiële stukken (Voorjaarsnota 2017).
Daarbij blijkt dat we weer EUR 63.000,-- moeten betalen omdat er minder parkeeropbrengsten zijn dan verwacht.
Voor alle duidelijkheid: in de afgelopen jaren zijn die te verwachten opbrengsten al 3 keer verlaagd!
 

Samen brengen we IJsselstein op orde

Het huidige College heeft als uitgangspunt vastgesteld: “Samen brengen we IJsselstein op orde”.
Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen hebben we hiervoor aandacht gevraagd. Niet dat er iets mis mee is, maar door de gebrekkige organisatie en communicatie tussen Montfoort en IJsselstein (UW-Samenwerking) komt er iedere 3 maanden weer een nieuw lijk uit de kast, waarbij over diverse jaren de totale kosten al op meer dan EUR 5.000.000,-- uitkomen!

LDIJ op Verenigingenmarkt IJsselstein

Op 17 juni aanstaande zal de LDIJ aanwezig zijn op de Verenigingenmarkt in het centrum van IJsselstein. Bij onze kraam kunt u met ons van gedachten wisselen over de IJsselsteinse politiek, hoe de LDIJ over actuele zaken denkt en wat u belangrijk vindt. Als enige echt IJsselsteinse partij willen we met IJsselsteiners in gesprek komen, ook op de Verenigingenmarkt.

Graag ontmoeten we u zaterdag in de  binnenstad.

 

Geheimhouding over Zomerdijk

Door middel van een brief van 13 april 2017 legt het college geheimhouding op omtrent de voorgestelde onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Zomerdijk.
Het voorstel stond op de agenda van de commissie ruimte van 18 april 2017 en zou in beslotenheid worden besproken (de geheimhouding is nu opgeheven). 
Wat speelde er?
De Roba wilde een deel van de Zomerdijk kopen,    en dreigde het kantoor van de woningbouwvereniging    niet te zullen kopen als de gemeente hier niet mee instemde.