Ad
Ad
Ad
Parkeren

Alternatief parkeerbeleid niet akkoord

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Tijdens de stemming van de raadsvergadering van 22 september jl. werd duidelijk dat het alternatieve parkeerbeleid, dat wij samen met de VVD en de SP hebben ingediend, geen steun kreeg van de partijen D66, CDA, PvdA, GroenLinks en Christenunie. Ons voorstel is met 10 voor en 12 tegen verworpen. Woordvoerder Ronald Koehorst geeft aan: “D66 heeft na de vergadering per tweet aangegeven het goed te vinden dat dit alternatieve parkeerbeleid niet wordt afgewenteld op de burgers. In plaats daarvan hebben zij wel een voorstel ingediend om een nader onderzoek te doen naar de uitkomsten van eerdere onderzoeken. Dit ons inziens onzinnige onderzoek (kosten EUR 50.000,–) voegt niets toe en dat hebben we dan ook in een stemverklaring gemeld. Inmiddels zijn er tal van rapporten beschikbaar en hebben onze ambtenaren afgelopen jaar meer dan voldoende rekenwerk uitgevoerd. Bovendien stellen zij een raadsbrede discusiegroep voor, iets waar wij totaal het nut niet van inzien!”.

De stemming over het onderzoek dat D66 graag wil, zal donderdag 29 september a.s. opnieuw aan de orde komen omdat de stemmen staakten (11-11).

Vanzelfsprekend zijn wij teleurgesteld dat ons gezamenlijke voorstel het niet heeft gehaald. Feit blijft wel dat er langzaam steeds meer steun komt voor ons voorstel. Als er in de komende jaren nog 1 partij aangeeft ons te steunen, dan hebben we de meerderheid. Zoals we al aangaven: het is niet alleen een kwestie van onze binnenstad autoluw maken en ervoor zorgen dat er meer bezoekers komen. Een helder parkeerbeleid hoort daar ook bij waarbij de tijden van betaald parkeren voor de garages gelijk oplopen met het zgn. straat parkeren. Het probleem met de parkeerdrukte aan de randen van de schil moet ook worden aangepakt. Daarom willen we de 1e parkeervergunning gratis maken zodat circa 350 auto’s parkeren waar ze thuishoren en geen overlast bij anderen veroorzaken. Het voorstel om de mantelzorgers apart een gratis vergunning te verstrekken, komt al in de komende Raadsvergadering aan de orde.

Zoals we al eerder aangaven: we blijven strijden voor een goed parkeerbeleid dat goed is voor alle inwoners. Dit punt blijft wat ons betreft dan ook op de agenda staan en komt zeker terug tijdens de verkiezingen van maart 2018 of zoveel eerder als mogelijk! Hieronder is ons gezamenlijke voorstel opgenomen dat door de meerderheid van de Raad niet werd ondersteund.

U kunt geen reacties plaatsen.