Ad
Ad
Ad
Parkeren

Alternatief parkeerbeleid (nog) niet aangenomen

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Op 1 september jl. hebben wij, samen met de VVD en de SP, een alternatief parkeerbeleid ingebracht via de Kadernota 2017. Hierbij worden alle zaken voor komend jaar besproken.

Ons voorstel is om een 2 jarige pilot te starten (2017 en 2018):
– de eerste twee uur gratis parkeren in de garages,
– de 1e vergunning voor de bewoners gratis beschikbaar,
– mantelzorgers wordt gratis parkeerruimte aangeboden,
– de tijden waarop betaald moet worden, wordt gelijk getrokken tussen straat en garages.

Behalve de genoemde indieners, hebben wij andere partijen nog niet van de noodzaak kunnen overtuigen. Dankzij gezamenlijk onderzoek kwam vast te staan dat tussentijds al besparingen op parkeerbeheer mogelijk zijn (zie ons voorstel in de bijlage). Veel belangrijker is dat niets doen, nog veel meer kost. De nieuw gebouwde garage op Eiteren kostte ruim EUR 7.000.000,– en wordt slechts voor 9% gebruikt. Dat kost pas geld!
Bovendien is inmiddels de bezettingsgraad al 2x naar beneden aangepast door het College, omdat bleek dat zij bij aanvang van dit failliete parkeerbeleid, van veel te optimistische prognoses waren uitgegaan.
Wij willen dat de parkeergarages worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld!

Ons wordt ook verweten dat we uitsluitend bezig zijn met de winkeliers van de binnenstad. Het voorstel is echter veel breder. Het is vreemd te moeten vaststellen dat straatparkeren na 18.00 uur gratis is en je in de parkeergarages moet betalen, terwijl we juist een autoluwe binnenstad willen! Ook blijkt dat ruim 350 autobezitters geen 1e vergunning aanvragen en overlast veroorzaken aan de randen van de schil. Tot slot is het belangrijk het goede werk van de mantelzorgers te belonen, door die mensen in ieder geval een gratis vergunning aan te bieden. We willen ervoor zorgen dat er meer mensen naar onze stad komen, zeker in een onzekere tijd met stijgende internetverkopen, problemen met leegstand, een nog jarenlange verbouwing aan de Schuttersgracht en een matige bewegwijzering naar de parkeergarage Eiteren.

Bij de stemming bleek dat de stemmen staakten (11-11).
Op donderdag 22 september a.s. wordt opnieuw gestemd en ervan uitgaande dat D66 dan wel compleet is, zal ons voorstel het niet halen.

Onzinnig onderzoek
Een voorstel van de D66 om weer een kostbaar onderzoek te doen (€ 50.000,-) om te analyseren wat voorgaande onderzoeken hebben opgeleverd, wordt naar alle waarschijnlijkheid wel omarmd.
De LDIJ vindt het een slecht idee om zoveel geld van de burgers uit te geven om weer een bureau te spekken dat gaat uitzoeken wat andere bureaus al eerder gedaan hebben.
Bovendien hebben wij al aangegeven dat er al tal van externe en interne onderzoeken zijn uitgevoerd in de laatste jaren, waarbij het College aantoonbaar toch andere keuzes maakte!

Wij stellen juist voor geen theoretische meting uit te voeren, maar in de praktijk de werkelijkheid te meten door de genoemde pilot voor 2 jaar!
Bovendien bleek uit de reactie van het College dat hiervoor wel geld kan worden vrijgemaakt. Die EUR 50.000,– pakken wij graag aan om het beleid werkelijk aan te passen.
Vanzelfsprekend trachten wij per amendement (wijziging) ervoor te zorgen dat dit niet wordt aangenomen.

De LDIJ legt zich hier niet zo maar bij neer en blijft zich inspannen voor de bewoners en de ondernemers van onze stad.
We zijn blij dat we inmiddels met steeds meer partijen optrekken. Mocht dit komend jaar niet kunnen worden opgepakt, dan brengen we dit punt graag in bij de verkiezingen van maart 2018!

amendement-alternatief-parkeerbeleid

U kunt geen reacties plaatsen.