Ad
Ad
Ad
Voorpagina

Belasting omhoog in verband met samenwerking met Montfoort?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Ja hoor…daar is de eerste aanwijzing dat de inwoners op moeten draaien voor het debacle van de samenwerking met Montfoort!
In een brief dd 1 september heeft het College inzage gegeven in de financiële toestand van de gemeente. Kort gezegd: als gevolg van de kostenoverschrijding bij de samenwerking met Montfoort komen wij 600.000 tot 800.000 euro per jaar tekort! Als ‘oplossing’ stelt het College van D66,SP en GL onder andere voor om de belasting voor de inwoners te verhogen! Dit zou per huishouden neer kunnen komen op 50 euro extra!
De LDIJ wil het probleem aanpakken in plaats van de lasten naar de inwoners schuiven: Stoppen met de ambtelijke samenwerking en een eigen efficiente organisatie neerzetten!
Wilt u de orginele brief lezen?
Volg dan deze link naar de website van de gemeente.

Volg ons op Facebook en lees de vele reacties van bezorgde inwoners op dit artikel.

 

U kunt geen reacties plaatsen.