Ad
Ad
Ad
Nieuws

College ondersteunt LDIJ-amendement Sociale Huurwoningen

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Tijdens het bespreken van de Kadernota 2017 (waarin alle plannen voor komend jaar worden besproken) heeft de LDIJ op 1 september jl. aandacht gevraagd om binnen IJsselstein betaalbare woonruimte te creëren voor starters met een inkomen net boven de sociale huurgrens. Daarbij willen we gebruik maken van de mogelijkheden die Minister Blok biedt voor onze regio met betrekking tot kleine, betaalbare vrije sector huurwoningen. Dan moet nog bepaald worden welke grond in IJsselstein daarvoor kan worden gebruikt.
Het is ons doel dat binnen 4 jaar de wachtlijst met minimaal 25% moet worden verkort.

Uit de laatste cijfers van Provides blijkt immers dat het aantal ingeschreven woningzoekenden nog steeds stijgt maar dat dit met name plaatsvindt bij de groep tot 30 jaar. De groep actief woningzoekenden tot 30 jaar maakt nu al bijna de helft uit van de totale groep (5 jaar geleden was dit nog geen 30%).
Opvallend is ook de wachttijd binnen IJsselstein die in 5 jaar is gestegen van 7,3 naar 9,7 jaar. Wij willen daar wat aan doen!

De LDIJ is dan ook verheugd dat het College mondeling al heeft toegezegd te bekijken welke mogelijkheden er liggen op dit gebied, vooruitlopend op de begin 2017 vast te stellen woonvisie.

Ingeschreven woningzoekenden IJsselstein:

Jaar tot 30 jaar 30-55 jaar >55 jaar totaal
2011 1246 3051 2012 6309
2012 1463 3073 2012 6548
2013 1723 3147 2045 6915
2014 1933 3181 2035 7149
2015 2178 3248 2030 7456

 

 

 

 

 

 

Verhouding Doorstromer/Starter:

Jaar Doorstromer Starter Totaal
2011 1897 4412 6309
2012 1909 4639 6548
2013 1920 4995 6915
2014 1877 5272 7149
2015 1840 5616 7456

 

 

 

 

 

 

U kunt geen reacties plaatsen.