Ad
Ad
Ad

Functies

Ronald Koehorst

Ronald Koehorst

Contact: ronald@ldij.nl

Nico Slob

Nico Slob

Contact: nico@ldij.nl

Henk de Bie

Henk de Bie

Contact: henk@ldij.nl

Hans Bouw

Contact: hans@ldij.nl

Herman Franken

Contact: herman@ldij.nl

Mark Foekema

Mark Foekema

Contact: mark@ldij.nl

 

Portefeuilles

 • Financien
 • Parkeren
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Klantvriendelijkheid
 • Bedrijfsvoering
Peter Bekker

Peter Bekker

Contact: peter@ldij.nl

 

Portefeuilles

 • Duurzaamheid
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke Ordening
 • Leefomgeving

Secretaris

Douwe Rijpkema

Contact: douwe@ldij.nl

Bestuurslid

Sent de Boer

Sent de Boer

Contact: sent@ldij.nl

Ronald Koehorst

Ronald Koehorst

Contact: ronald@ldij.nl

Portefeuilles

 • Pauw
 • Werk en inkomen
 • Participatiebanen
 • Seniorenbeleid
 • Integratie en vluchtelingenbeleid
 • Opvang statushouders
 • Sport
 • Dierenwelzijn

Herman Franken

Contact: herman@ldij.nl

 

Portefeuilles

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Toezicht en Handhaving
 • Archief
 • Communicatie en Participatie
 • Financiën
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Bestuur en organisatie (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen)
 • Archief
 • Communicatie en Participatie
 • Stedenbanden
 • Financiën
 • Bedrijfsvoering

Hans Bouw

Contact: hans@ldij.nl

 

Portefeuilles

 • Recreatie en toerisme
 • Beheer en onderhoud gebouwen
 • Wijkgericht werken
 • Mobiliteit
 • Hondenbeleid
Nico Slob

Nico Slob

Contact: nico@ldij.nl

 

Portefeuilles

 • Volkshuisvesting
 • Onderwijsgebouwen/ IHP
 • Openbare ruimte
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Vergunningverlening
 • Milieu/duurzaamheid
Henk de Bie

Henk de Bie

Contact: henk@ldij.nl

 

Portefeuilles

 • Economische zaken incl. Stadsmarketing
 • Binnenstad
 • Woonopgave specifieke doelgroepen
 • Project “IJsselveld Oost”
 • Parkeren

Sent de Boer

Contact: sent@ldij.nl

GGD

Ronald Koehorst
Ronald Koehorst

Ronald Koehorst

Contact: ronald@ldij.nl


 

VRU

Ronald Koehorst
Ronald Koehorst

Ronald Koehorst

Contact: ronald@ldij.nl

ODRU

Nico Slob
Nico Slob

Nico Slob

Contact: nico@ldij.nl

RMN

Hans Bouw
Hans Bouw

Hans Bouw

Contact: hans@ldij.nl