Ad
Ad
Ad
Zomerdijk

Geheimhouding over Zomerdijk

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Door middel van een brief van 13 april 2017 legt het college geheimhouding op omtrent de voorgestelde onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Zomerdijk.
Het voorstel stond op de agenda van de commissie ruimte van 18 april 2017 en zou in beslotenheid worden besproken (de geheimhouding is nu opgeheven).
Wat speelde er?
De Roba wilde een deel van de Zomerdijk kopen,    en dreigde het kantoor van de woningbouwvereniging    niet te zullen kopen als de gemeente hier niet mee instemde.
Probleem: het stadhuis wordt voor heel veel geld verbouwd voor o.a de woningbouwvereniging  die een gedeelte zou huren.
Maar dit zou  niet doorgaan als het kantoor niet verkocht was.
Hierover was de gemeenteraad tot op heden niet over geïnformeerd, het college wist dit al sinds juli 2016 blijkt nu.
Geheimhouding kan alleen worden opgelegd als wordt voldaan aan het gestelde in artikel 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).
U kunt het zelf nalezen, het is wel juridisch taalgebruik.
Dit is  dezelfde wet en ook hetzelfde artikel wanneer een particulier, krant of wie dan ook iets wil weten van de overheid.
Met geen mogelijkheid konden wij ontdekken waarom dit onder geheimhouding moest vallen, naar onze mening voldeed het niet aan de voorwaarden van artikel 10 WOB.
In het besloten deel van de commissievergadering hebben we dan ook geweigerd het onderwerp inhoudelijk te bespreken, de LDIJ vindt   achterkamertjespolitiek niet kunnen.
Wel is gediscussieerd over de reden waarom geheimhouding noodzakelijk was, er kwam geen duidelijk antwoord.
Na de commissievergadering hebben we hierover nog even doorgepraat met een van de wethouders.
De LDIJ begreep er volgens deze wethouder niets van, natuurlijk viel dit onder geheimhouding (artikel 10 WOB).
Nu de raadsvergadering van 11 mei 2017. Voorgesteld werd volgens de stukken de geheimhouding over de inhoud van de brief van 13 april 2017 te bekrachtigen.
Inmiddels is echter wel duidelijk geworden dat ook enkele andere fracties inzien dat hier geen sprake kan zijn van geheimhouding.
Het college stelt in de raadsvergadering dat geheimhouding niet langer noodzakelijk is.
Is er dan iets veranderd? Nee.
Als we vragen naar de reden waarom geheimhouding nu niet langer noodzakelijk is krijgen we geen duidelijk antwoord, zelfs met diverse interrupties lukt dit niet.
Het zou het college sieren als ze duidelijk hadden uitgesproken dat er een fout was gemaakt.
Helaas hebben we dit nog niet meegemaakt.
Als er iets is fout gegaan dan is er altijd wel een zondebok of het college wist nergens van.
De politiek zou naar onze mening geloofwaardiger worden als fouten gewoon worden toegegeven en als er wordt aangegeven hoe het college denkt dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

Grote behoefte aan woningen binnen IJsselstein
Er is een grote behoefte aan woningen binnen IJsselstein.
Voor de raadsvergadering van 11 mei 2017 is er dan ook een bijeenkomst geweest.
Het college had in de commissie ruimte gevraagd om met mogelijke oplossingen te komen voor de woningbehoefte.
Hier heeft de LDIJ voorgesteld te onderzoeken of het kantoor van de woningbouwvereniging een woonbestemming kan krijgen.
Dit werd ondersteund door meerdere fracties. Een fractie die ook in de coalitie zit, stelde dat ze met het zelfde idee wilden komen.
Nog geen twee uur later bij de behandeling van de onttrekking en mogelijke verkoop van een deel van de Zomerdijk weigert het college antwoord te geven op onze vraag of het college bereid is eerst te onderzoeken of woonbestemming voor het kantoor van de   woningbouwvereniging mogelijk is.
De wethouder legt de vraag eerst uit alsof  wij gevraagd hebben of de gemeente bereid is het kantoor te kopen.
Dit corrigeren we direct.
De wethouder weigert op onze vraag een antwoord te geven.
De coalitiepartij die eerder op de avond beweerde met hetzelfde voorstel aangaande het kantoor te komen, stelt nu dat een onderzoek naar een woonbestemming hier niet aan de orde is, alsof er later nog een mogelijkheid zou zijn.
Begrijpt u er nog iets van, wij niet!

Achterhouden van belangrijke informatie door het college:

  • Het college wist kennelijk in juli 2016 al af van de voorwaarde die Roba stelde. De gemeente verkoopt  een deel van de Zomerdijk aan de Roba anders gaat de koop van het kantoor van de woningbouwvereniging  niet door;
  • Op 30 september 2016 heeft het college het voorstel van de verbouwing van het stadhuis voorgelegd aan de raad. Dit was o.a ten behoeve van de verhuur aan UW-Samenwerking en aan Provides. De raad (commissie) wordt voorgehouden dat alles prima is geregeld;
  • Op 2 februari 2017 wordt opnieuw een voorstel ingediend m.b.t de verbouw van het stadhuis nu o.a in verband met de verhuur aan de politie. Ook hier is weer alles  “ in orde” (hier heeft de LDIJ overigens tegengestemd; zie stukje over stadhuis);
  • Op 13 april 2017 krijgen we de betreffende brief onder geheimhouding en blijkt alles helemaal niet goed te zijn geregeld. Het college heeft de raad laten beslissen over de verbouwing van het stadhuis (kosten meer dan 4 miljoen euro) terwijl belangrijke informatie niet werd gegeven.

U kunt geen reacties plaatsen.