Ad
Ad
Ad
Parkeren

Gemeente verhoogt straat parkeren

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Een meerderheid van de Gemeenteraad stemde 13 mei jl. in met een verhoging van 2% op straatparkeren in de binnenring van IJsselstein, de tarieven van parkeren in de garages aan de Overtoom en Eiteren blijven ongewijzigd. Motivatie van het college is dat door het grotere verschil in parkeertarieven de garages meer gebruikt zullen worden en de bezettingsgraad hoger zal zijn dan de huidige 11%. Alleen de SP en de LDIJ stemden tegen het voorstel van het college.

De LDIJ is van mening dat er totaal andere keuzes gemaakt moeten worden rondom het parkeerbeleid. Het huidige beleid resulteert in minder bezoekers aan de binnenstad. Hierdoor komen veel ondernemers steeds meer in de problemen. De LDIJ heeft met steun van de SP een alternatief parkeerplan ontwikkeld dat momenteel wordt doorgerekend op de financiële haalbaarheid. Uitgangspunten in het plan zijn o.a. ‘Eerste 2 uur gratis parkeren voor bezoekers aan de binnenstad’ en ‘Eerste parkeervergunning gratis voor inwoners van IJsselstein’.

Terugkerend probleem  

In de afgelopen Raadsvergadering kwam het parkeerbeleid van onze gemeente weer aan de orde. Een onderwerp dat al jaren speelt en waarvan wij verwachten dat dat de komende jaren ook zal blijven. Dit komt ook terug in tal van bijeenkomsten voor Ondernemers, IJ100, verbonden partijen etc. Het belangrijkste punt in het voorstel is het verhogen van de tarieven voor het straatparkeren per 1 juli a.s. Een meerderheid van de partijen heeft hier voor gestemd. Uitsluitend de SP en de LDIJ hebben tegen gestemd. Wij zijn van mening dat het parkeerbeleid op de schop moet en dat er andere keuzes moeten worden gemaakt. Tal van andere gemeentes doen dit ook. In het afgelopen jaar kwamen er tussen de 20-25% minder bezoekers naar onze stad. De vertraagde ontwikkeling van de Schuttersgracht en het parkeerbeleid zijn hier naar onze mening debet aan. De aannames die onze gemeente doet voor de inkomsten van het parkeren moesten afgelopen jaar al negatief worden bijgesteld. Ook de aannames voor de toekomst zijn veel te positief.

LDIJ pakt de handschoen op 

In de clustervergadering Ruimte van 14 april jl. werden wij uitgedaagd met een alternatief te komen en niet uitsluitend tegen te stemmen; iets dat we graag oppakken. De SP heeft toen aangegeven samen met ons op te willen trekken. Met behulp van inzicht in de cijfers vanuit de gemeente, hebben wij de afgelopen maand gebruikt om alternatieven te bedenken. In de Raadsvergadering hebben wij afgesproken het gezamenlijke voorstel op zeer korte termijn in te dienen. Vervolgens kan dat worden doorgerekend en komt dit onderwerp in één van de volgende clustervergaderingen en daarna de Raad weer aan de orde.

In ons voorstel leggen wij een 4-tal alternatieven voor waarbij een opzet is gemaakt voor

  • – het vrij parkeren gedurende de eerste 2 uur in geheel IJsselstein;
  • – idem, in combinatie met ontheffing van de eerste vergunning voor de bewoners van het Centrum en de Schil;
  • – het vrij parkeren gedurende eerste 2 uur in de garages Overtoom en Eiteren;
  • – idem, in combinatie met het Podium (plateau-parkeren).

U begrijpt dat wij een complete opzet hebben gemaakt inclusief financiële verantwoording. Hierna kan dan exact worden bekeken voor welke variant evt. kan worden gekozen en welke consequenties dit heeft.Vanzelfsprekend vinden wij de mening van onze inwoners belangrijk bij het bepalen van de keuze en roepen u dan ook op uw mening of advies ons door te geven.

Wij gaan graag met u in gesprek en nodigen u uit uw mening met ons te delen in de reactie ruimte hieronder of met een mail naat info@ldij.nl.

Met vriendelijke groet,

Ronald Koehorst,

Fractievoorzitter

U kunt geen reacties plaatsen.