Ad
Ad
Ad
Verkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 21/03/2018

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Nu de kans behoorlijk groot is dat de LDIJ na 21 maart 2018 een belangrijke plaats in gaat nemen in de IJsselsteinse politiek, wordt het tijd om ons wat uitgebreider te presenteren aan de kiezers. Tot aan de verkiezingen zal ik iedere maand een korte beschouwing geven over onderwerpen die de LDIJ belangrijk vindt.
Na oppositie vanaf 2006 zijn we uitgegroeid naar een partij die wars is van rechts en links maar samen met de Burger de stad verder wil verbeteren. Ons leidend motief is dat we “het Geweten van IJsselstein” zijn. Doordat we geen landelijke partij zijn zitten we in de ideale situatie dat we geen rekening hoeven te houden met de landelijke lijn, zoals de andere partijen in IJsselstein wél moeten.

Laten we eerst eens naar die stad kijken wat er mooi aan is. Want al datgene dat niet goed is gegaan in de afgelopen periode heeft uitgebreid in de kranten gestaan.
IJsselstein is een mooie oude vestingstad, waar nog veel bewaard is gebleven en dat moet zeker zo blijven. We moeten zuinig zijn op ons verleden.
Naast de mooie ligging in het weidegebied is er binnen onze stad veel groen waarvan wij als LDIJ vinden dat daar nog best wel wat groen bij kan. Veel te gemakkelijk worden bomen gekapt en groen gebied voor andere zaken gebruikt.

Qua bevolking kenmerkt IJsselstein zich als een stad waar grote betrokkenheid is bij het wel en wee van de stad en haar bewoners. Dat is nog het meest zichtbaar in het verenigingsleven dat groeit en bloeit en aan de vele vrijwilligers die in IJsselstein aan de slag zijn op alle gebieden. Ook qua cultuur is er in onze stad sprake van echte rijkdom waar we als stad trots op mogen wezen. Ieder weekend is er wel wat te beleven.

We moeten de komende jaren IJsselstein dan ook “groen” houden en veel aandacht besteden aan de cohesie, niet alleen in het “stadje”, maar ook in de nieuwe wijken.

Paul Kokkeler
LDIJ “het Geweten van IJsselstein”

 

PS: we zoeken ook nog dames die met onze partij mee willen doen.

U kunt geen reacties plaatsen.