Ad
Ad
Ad
Verkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 21/03/2018

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Inmiddels is de kogel door de kerk. UW samenwerking gaat worden opgeheven.
Dat is om meerdere redenen een goed punt. Want we kunnen ons langzamerhand af gaan vragen wat al die samenwerkingsverbanden ons als Stad uiteindelijk hebben opgeleverd.
Als je de landelijke literatuur er op na slaat is het overal bij gemeenten een tot mislukken gedoemde vorm.
Het democratisch gehalte neemt af omdat je met alle meningen van de andere gemeenten in de samenwerking rekening moet houden. De Burger wordt daarmee min of meer buitenspel gezet.  Overal worden de kosten voor de samenwerkingsverbanden hoger terwijl de bedoeling nou net is om het goedkoper voor de Burger te laten worden. Op één na heeft IJsselstein in 2017 voor alle samenwerkingen “bij moeten lappen”!
Jawel, ook de samenwerking voor het parkeren heeft extra geld gekost.
Maar ook belangrijke kennis voor zowel de ambtenaren als de politiek gaat verloren. Die kennis ligt bij dat samenwerkingsverband. Daarmee ontstaan er als vanzelf ontevreden Burgers die slecht terecht kunnen op het Gemeentehuis. Ook raadsleden en wethouders kunnen op den duur de Burgers geen antwoord meer geven op prangende vragen.

Een andere veel gehoorde klacht is dat er in vergelijk met andere gemeenten in ons IJsselstein wel voor héél erg veel zaken een vergunning nodig is. De LDIJ streeft er dan ook de komende jaren naar om het aantal benodigde vergunning fors te laten dalen en ook de doorlooptijd te versnellen. We vergeten nog al eens op het gemeentehuis dat het om de Burgers en bedrijven gaat, en niemand anders.

Paul Kokkeler
LDIJ, “het Geweten van IJsselstein”

U kunt geen reacties plaatsen.