Ad
Ad
Ad
Parkeren

Gratis parkeren voor mantelzorgers

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Tijdens één van de bewoners-avonden dit voorjaar, hebben wij uitgebreid gesproken met diverse mantelzorgers in het kader van het parkeerbeleid in IJsselstein.
Daarin werd door diverse mensen opgemerkt dat het betalen voor een parkeervergunning voor mantelzorgers (EUR 51,– per jaar) als vervelend werd ervaren.

Duidelijk is dat bewoners van onze stad zolang mogelijk willen blijven wonen in hun eigen woning. Mantelzorgers zijn daarbij een onmisbare schakel voor de ondersteuning.
Daarom zijn wij van mening dat de mantelzorgers hun vergunning gratis moeten krijgen.

Na een uitgebreide discussie tijdens de Kadernota, is deze wens tijdens een clustervergadering van 11 oktober jl. opnieuw besproken.
Het is de SP, LDIJ en de VVD uiteindelijk gelukt om een akkoord te krijgen van de overige partijen op ons gezamenlijke voorstel, zodat dit nieuwe beleid per 1 november a.s. kan ingaan.

U kunt geen reacties plaatsen.