Ad
Ad
Ad
UW Samenwerking

Kostenexplosie bij UW Samenwerking

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Sinds 2014 is er een Gemeenschappelijke Regeling (UW) waarin de ambtelijke organisatie van de gemeenten IJsselstein en Montfoort zijn opgenomen.
Deze regeling is ingevoerd om o.a. kostenbesparingen te realiseren (anders heeft het opzetten van zo’n regeling geen zin).
Daarbij is afgesproken dat er EUR 500.000,– wordt bezuinigd in 2017 en EUR 1.000.000,– in 2018 op:

– bedrijfsvoeringskosten
– personeel
– huisvesting
– ICT.

In plaats van het uitvoeren hiervan, ontvingen wij op dezelfde dag dat de Begroting 2017 werd behandeld (donderdag 10 november jl.) een brief van het College (zie bijlage).
Hierin werd gemeld dat door enkele nieuwe taken voor 3 jaar EUR 576.000,– per jaar moet worden bijbetaald voor IJsselstein (voor 2017, 2018 en 2019)!
Waarvoor? Welke taken? Waarom 3 jaar? Garantie tot aan de deur? Berekening? Etc. etc.
In plaats van besparingen in 2017, worden de kosten dus juist hoger!
De LDIJ verzet zich hiertegen en vindt dit ook in tegenspraak met de uitgangspunten “sober en doelmatig” die het College zichzelf heeft opgelegd.

We zijn al maanden bezig met de Begroting voor 2017 en de keuzes die gemaakt moeten worden (welke plannen kunnen we wel betalen en welke niet).
Op de dag dat de Begroting afsluitend wordt behandeld, ontvang je zo’n brief. Wij vinden dat we hiermee als Gemeenteraad niet serieus worden genomen.
De vragen die we in de vergadering hebben gesteld zijn vrijwel niet beantwoord.
De conclusie van de laatste Raadsvergadering was dan ook dat we het gehele proces in januari 2017 weer opnieuw kunnen doen omdat financieel nu alles op z’n kop staat.
De LDIJ heeft de begroting voor 2017 dan ook afgekeurd.

Vreemd is ook dat het College aangeeft “onaangenaam verrast” te zijn.
Dat zijn wij ook, maar wij zitten niet in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van die UW-samenwerking.
Dan zie je dit toch aankomen!
Door deze bedragen komt de begroting voor in ieder geval de komende 3 jaren negatief uit.

Wij willen dit punt dan ook tot op de bodem uitgezocht hebben en complete inzage hebben in dit project.
Pas hierna kunnen we een discussie voeren of doorgaan met deze Gemeenschappelijke Regeling wel zinvol is.
We hebben het College afgelopen week nadere schriftelijke vragen gesteld en nemen de uitleg hiervan mee in het vervolg in januari 2017.

We houden u van de voortgang op de hoogte.

Brief College UW Samenwerking

U kunt geen reacties plaatsen.