Ad
Ad
Ad
Nieuws

LDIJ blij met aanschaf speeltoestellen

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Tijdens de commissievergadering Samenleving is positief gereageerd op het voorstel van het College om voor ruim 400.000,– speeltoestellen aan te schaffen. Dit is nl. al sinds 2016 niet meer gebeurd.

Wij zijn trots dat het gemiddeld aantal speeltoestellen boven het landelijk gemiddelde ligt en willen dit graag zo houden. Goed dat kinderen met veilige toestellen lekker buiten kunnen spelen!
De speeltoestellen worden in de komende maanden al geplaatst. Zie ook het bijgevoegde Persbericht met een uitnodiging om hierover mee te praten.

Op de foto een van de lokaties op de Rietzangerlaan, met op de achtergrond de 5 door de LDIJ geplaatste bomen in 2015.

PERSBERICHT
16 januari 2020

Buiten spelen in IJsselstein!

Waar willen kinderen speeltoestellen in hun wijk? En welke speelbehoefte hebben kinderen?
Als eerste stap naar een nieuw beleidsplan start de gemeente IJsselstein in het voorjaar met het plaatsen van een aantal nieuwe speeltoestellen, op plekken waar toestellen zijn of in 2020 worden weggehaald. Hiervoor is ruim € 400.000,– beschikbaar.
Samen met haar inwoners gaat de gemeente IJsselstein bepalen waar nieuwe toestellen moeten komen. Ook wil de gemeente weten hoe kinderen willen spelen. Om deze vragen te beantwoorden en alle inwoners hun mening te laten geven is een enquête opgesteld en worden er vier bewonersavonden georganiseerd.

De afgelopen jaren zijn speeltoestellen verwijderd omdat ze onveilig waren. Reparatie is vaak niet mogelijk omdat originele onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn. Er zijn geen nieuwe toestellen teruggeplaatst, omdat de gemeente eerst beleid wil opstellen. Beleid over hoe de inrichting van de speelruimte in heel IJsselstein eruit moet komen te zien.
Wethouder Peter Bekker: “Om ongelukken te voorkomen moeten wij onveilige speeltoestellen verwijderen. Ik snap dat het voor onze inwoners onbegrijpelijk is dat wij wel speeltoestellen weghalen en er vervolgens niks voor terugplaatsen. Ook ik ben niet blij met deze situatie. Dat is ook de reden dat wij vooruitlopend op het beleidsplan ruim 4 ton beschikbaar stellen om blijvende speeltoestellen te plaatsen op een aantal plekken waar speeltoestellen verwijderd zijn. Dit willen wij met onze inwoners doen, zodat we speelplaatsen maken voor elk wat wils.”

Samen bepalen
De gemeente wil vooral kinderen en hun ouders naar hun mening vragen. Zij kunnen als beste aangeven welke speelplek(ken) voor hen belangrijk is (zijn) en hoe ze willen spelen. De gemeente heeft hiervoor een enquête opgesteld die vanaf 15 januari online beschikbaar is. Tijdens de bewonersavonden komen dezelfde vragen aan bod en er wordt ingezoomd op de inrichting van speelplekken. Alle IJsselsteinse kinderen, hun ouders en alle andere inwoners uit IJsselstein kunnen met de enquête hun mening geven en/of zijn welkom op de bewonersavonden.

Enquête en bewonersavonden
Alle inwoners uit IJsselstein, kinderen èn volwassenen, zijn van harte welkom om de enquête Buiten spelen in IJsselstein! in te vullen en/of aanwezig te zijn bij een van de bewonersavonden.

Per wijk worden van 19:30 – 21:00 uur bewonersbijeenkomsten georganiseerd:
– Noord (IJsselveld-West, IJsselveld-Oost, Europakwartier, Oranjekwartier en IJsseloevers): donderdag 30 januari, Zalencentrum Ontmoetingskerk (Andorrastraat 2).
– West (Achterveld Noord, Achterveld Oost, Achterveld Zuid, Achterveld West en Groenvliet): dinsdag 4 februari, OBS De Trekvogel (Heemradenlaan 26)
– Zuid (Zenderpark: Het Staatse, De Rivieren, De Wereldsteden, Het Groene Balkon, Het Hart, De Tuinen en De Hoven):
woensdag 5 februari, Kinderopvang Smallsteps (Merkelbachlaan 2).
– Centrum (Kasteelkwartier, Binnenstad, Benschopperpoort, Nieuwpoort, Het Podium, Paardenveld, Panoven, Overwaard en Hazenveld):
donderdag 6 februari, Stadhuis (Overtoom 1).

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan: buitenspelen@ijsselstein.nl, met vermelding van de wijk / datum bijeenkomst.

De informatie die wordt opgehaald is medio februari online beschikbaar. De uitkomsten worden ook gebruikt voor het maken van het speelruimtebeleidsplan dat later dit jaar volgt.
Alle informatie online vindt u op de gemeentewebsite: www.ijsselstein.nl/buitenspelen

U kunt geen reacties plaatsen.