Ad
Ad
Ad
UW Samenwerking

LDIJ dient motie van wantrouwen in tegen College van IJsselstein

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

 

De LDIJ heeft donderdag 26 januari jl. een motie van wantrouwen ingediend tegen het gehele College van IJsselstein, samen met de PvdA, GL en de SP.
De motie had betrekking op het gebrek aan vertrouwen dat wij hebben in de aanpak van de Gemeenschappelijke Regeling, genaamd UW-Samenwerking. In deze samenwerking zijn de ambtenaren opgenomen in dienst van de gemeenten IJsselstein en Montfoort. Vanaf 1 januari 2014 is er een gezamenlijk traject gestart waarbij efficiency het uitgangspunt was van deze samenwerking, samen met financiële voordelen die zouden oplopen tot maximaal EUR 1.400.000,– per jaar.

Drie belangrijke redenen voor onze motie van wantrouwen zijn:

  • In plaats van geld besparen, worden wij vanuit het niets op 10 november kort schriftelijk geïnformeerd dat er in de komende 3 jaar ruim EUR 1.700.000,– moet worden uitgegeven aan voornamelijk loonkosten van 15 extra medewerkers. Dit is geen geld besparen, maar extra geld uitgeven. Ieder gezin in IJsselstein betaalt hiervoor dus ruim EUR 100,–! Ons College noemt dat beperkt nadeel! Na die 3 jaar is het niet zeker of we van dat extra personeel afscheid kunnen nemen. Belangrijk is ook vast te stellen dat in het Raadsvoorstel niet duidelijk wordt aangegeven welke taken in welk jaar dit personeel gaat uitvoeren. Het budget per aktiepunt en het aktieplan is ons niet bekend;
  • In juni 2016 was al bekend dat er fors extra geïnvesteerd moest worden. Het College heeft ons dat niet gemeld. Ook hebben wij tal van vragen gesteld, zowel schriftelijk alsmede mondeling, waarbij we nooit een goed antwoord kregen. Sterker nog, tot juni 2016 kregen we ontwijkende antwoorden en een bevestiging dat alles soepel verliep. We hebben voorgesteld raadsrapporteurs aan te stellen om ons beter te kunnen informeren. Voor elke gemeenschappelijke regeling zijn 2 raadsrapporteurs aangesteld, maar voor deze (grootste) regeling was dat volgens het College niet nodig. Dat gebrek aan openheid is het College aan te rekenen. Een extra informatie-avond werd pas gehouden nadat dit door diverse partijen was gevraagd. Extra informatie zoals maandrapportages etc. kunnen nu wel beschikbaar worden gesteld.
  • De samenwerking tussen beide gemeentes is mislukt. In de afgelopen 3 jaren zijn de genoemde taken niet naar behoren uitgevoerd en is er sprake van een falende leiding. In plaats van dit aan te pakken en te begeleiden worden uitsluitend rapportages opgevolgd maar inhoudelijk wordt er niets mee gedaan. Het eerste plan is van februari 2013!

Verder was opvallend dat tijdens de raadsvergadering nu vooraf door onze burgemeester een verklaring werd voorgelezen waarin nu wel spijt wordt betuigd. Dat had het College eerder moeten doen en moeten ingrijpen. Wij vinden ook dat met het vertrek van Huib Veldhuijsen als verantwoordelijk wethouder de lucht niet is geklaard. Hij heeft tenminste zijn verantwoordelijkheid genomen en dat kan niet van de rest van het College worden gezegd. We praten over een gemeenschappelijke regeling waarin het gehele College in het Algemeen Bestuur zit. Tevens zitten de burgemeester en de wethouder in het Dagelijks Bestuur. Wij vinden dan ook dat het College had moeten aftreden en hebben er geen vertrouwen meer in dat dit ooit nog goed komt.

De conclusie is dat onze gezamenlijke motie in stemming is gebracht en waarbij de uitkomst op 13 tegen en 9 voor uitkwam.
Ondanks dat de motie niet werd gesteund door de coalitie-partijen hebben wij gemeend op deze manier samen onze stem te laten horen en dit gedrag niet te accepteren.
Wij blijven er dan ook voor zorgen dat dit proces wordt gevolgd.

Vanzelfsprekend hebben wij het Raadsvoorstel om extra geld in deze bodemloze put te stoppen, niet geaccepteerd.

U kunt geen reacties plaatsen.