Ad
Ad
Ad
Nieuws

LDIJ maakt zich zorgen om onze minima

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Verzekeraar Menzis heeft het contract met betrekking tot de ziektekostenverzekering minima per 1 januari 2020 met onze gemeente opgezegd. Als reden geeft Menzis aan, dat zij zich in de toekomst wil richten op haar kernregio’s. De LDIJ betreurt deze gang van zaken en maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.

Het behoeft geen betoog dat LDIJ is begaan met de kwetsbare groepen in onze samenleving. Het gaat in onze gemeente om 840 inwoners, die deze polis hebben. Een goede betaalbare ziektekostenpolis behoort naar onze mening tot de primaire basisbehoeften. Te vaak komen mensen financieel in de problemen doordat zij niet in staat zijn de premie of het eigen risico te betalen.

Daarom hebben wij in de commissievergadering Samenleving van 12 september jl. de wethouder gevraagd alles in het werk te stellen dat onze minima een goede en betaalbare basisverzekering kunnen behouden met de mogelijkheid om conform het coalitieprogramma het eigen risico aanvullend mee te verzekeren.  De wethouder heeft ons toegezegd hier zich voor in te gaan zetten. Wij zullen dit blijven volgen.

U kunt geen reacties plaatsen.