Ad
Ad
Ad
Nieuws

LDIJ tegen windmolens in Rijnenburg

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Windmolens Rijnenburg

 

Tijdens de Raadsvergadering van 5 juli jl. hebben de VVD, PvdA en de LDIJ een motie ingediend met betrekking tot het plaatsen van windmolens in Rijnenburg.

Rijnenburg grenst aan de A2 en de A12 en ligt dus tegen de gemeentegrens van IJsselstein.

In de motie is het verzoek gedaan bij de gemeente Utrecht aan te geven dat wij tegen windmolens zijn op die locatie. Vorig jaar vroeg de LDIJ hiervoor ook al aandacht, in de vorm van een motie met de VVD, maar werd toen niet aangenomen.

Al geruime tijd wordt door inwoners uit onze stad gevraagd actie te ondernemen.

Duidelijk is dat de LDIJ niet tegen windmolens is, maar wel op die locatie. Zeker als je weet dat de locatie Rijnenburg door de gemeente Utrecht als “pauzelandschap” is bestempeld en er medio 2030 woningen worden geplaatst. Dan heeft het zeker met betrekking tot duurzaamheid, geen nut om tijdelijk windmolens te plaatsen die dan medio 2030 weer moeten worden afgebroken.

Bovendien zouden dan in steeds wisselende varianten windmolens worden geplaatst tot 230 meter hoog. Dat geeft lichtvervuiling, horizonvervuiling en geluidshinder, zeker als die windmolens dicht bij woonwijken worden neergezet. Wij zijn van mening dat er voldoende alternatieven zijn, zoals bv. het plaatsen van zonnepanelen.

In het coalitie-akkoord dat de LDIJ en de VVD in mei jl. afsloten, wordt dit dan ook benoemd. Bovendien zijn zonnepanelen verplaatsbaar en deze zouden dan na de woningbouw, weer op de huizen en/of elders kunnen worden geplaatst.

Kortom: De LDIJ is voor het opwekken van duurzame energie maar hierbij houden we rekening met onze inwoners. Uit diverse bijeenkomsten die wij de afgelopen maanden volgden, bleek dat de stem van onze inwoners onvoldoende wordt gehoord.

De Uitvoeringsgroep Rijnenburg is opgeheven door de gemeente en tal van bewoners zijn hieruit gestapt. De manier van inspraak en de houding bevalt ons niet en dit hebben we in de Raad aangegeven.

Pas op ons verzoek van 17 mei jl. tijdens een bijeenkomst in De Meern werd aanvullend akkoord gegaan met het houden van onderzoek met betrekking tot geluidsoverlast in IJsselstein, iets dat hiervoor nog niet was geregeld.

Deze motie werd met 13 stemmen voor en 9 tegen, aangenomen. Het College heeft aangegeven uitvoering te geven aan deze motie. De LDIJ blijft graag betrokken bij de uitkomsten van het overleg dat onze gemeente voert met de gemeente Utrecht om te kijken naar betere alternatieven!

 

Ronald Koehorst

U kunt geen reacties plaatsen.