Ad
Ad
Ad
Zomerdijk

LDIJ tegen verdere uitbreiding ROBA aan de Zomerdijk.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Het bedrijf Roba wil graag enkele gebouwen slopen en met nieuwbouw verder uitbreiden. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Roba ziet graag dat het bouwvlak, dat is het gebied waar gebouwd mag worden, wordt vergroot.
Gevoelsmatig ligt Roba echter in een gebied waar je niet een dergelijke industrie (metalen) zou verwachten en waar deze ook niet past. Klopt ons gevoel ook?
Volgens het College ligt Roba in een gebied met een matige tot sterke functiemenging.
Zo’n matige tot sterke functiemenging wordt getypeerd als: direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.
Omdat de LDIJ die functiemenging in het gebied rond Roba niet kan terugvinden hebben we in het cluster hier vragen over gesteld.
Volgens het college is er sprake van een sterke functiemenging  omdat:
·       De A2 op ca. 1200 meter ligt. Verkeerslawaai en industrielawaai zijn in de wetgeving strikt gescheiden. De ligging van A2 heeft dan ook niets met functiemenging te maken;
·       Bij de “Oranje Nassaukades” hebben we dit ook aangehouden. Zo’n antwoord roept alleen vragen op maar laat zeker niet zien dat we hier te maken hebben met een sterke functiemenging;
·       Er bevindt zich ook een kantoor (woningbouwvereniging). Een kantoor is weliswaar een geluidsgevoelige bestemming maar produceert ook geluid. De geluidproductie van een kantoor valt ruim binnen de typering rustige woonwijk (45dBA).
Waarom dan toch het gebied bestempelen als een gebied met sterke functiemenging?
De LDIJ is van mening dat uitsluitend een dergelijke typering is opgenomen om toegestane geluidbelasting tot ten hoogste 50 dBA aan te houden in plaats van  45 dBA.
Roba ziet geen mogelijkheden om de geluidbelasting voor de omgeving terug te brengen. De LDIJ vindt dan ook dat wij moeten uitgaan van een gewone woonwijk, dus zonder  die vermeende sterke functiemenging. Dan is duidelijk dat bij de berekende geluidbelasting Roba hier niet past en een verdere uitbreiding van circa 20% voor ons onaanvaardbaar is, ondanks dat in het algemeen groei van IJsselsteinse bedrijven natuurlijk goed is.

Wij hebben dan ook samen met de VVD en de CU tegen gestemd.
Helaas is het voorstel van het College om mee te werken aan de uitbreidingsmogelijkheden met een nipte meerderheid aangenomen (11 tegen 9 stemmen).
Wij vinden dit een gemiste kans voor IJsselstein.
De LDIJ wilde graag meewerken aan verplaatsing van Roba. Een geschikte lokatie hiervoor is de A2-zone, een industrieterrein in IJsselstein, langs de A2, dat in ontwikkeling is.
De overlast van Roba zou op deze manier kunnen worden opgelost.

U kunt geen reacties plaatsen.