Ad
Ad
Ad
Stadhuis

Leegstand Stadhuis

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Waarom is de LDIJ tegen de woonvisie van het College?

Donderdag 24 september jl. heeft de Gemeenteraad, met uitzondering van de LDIJ en de SP, besloten akkoord te gaan met de woonvisie van het College. Dat houdt het navolgende in: Er wordt voor EUR 850.000,– grootschalig (achterstallig) onderhoud gepleegd. Wij zijn daar tegen. Vorig jaar is nog EUR 400.000,– opgenomen in het Meerjaren Onderhouds Plan. Dat bedrag wordt nu ruim verdubbeld zonder duidelijke visie. Vorig jaar werd in de jaarrekening vermeld dat er van achterstallig onderhoud geen sprake was! Er wordt voor EUR 750.000,– geïnvesteerd in verbouwingskosten. Wij zijn daar tegen omdat die kosten grotendeels worden gemaakt om vertrokken ambtenaren nu weer terug te halen, maar dan vanuit UW Samenwerking (circa 40 medewerkers vanuit de gemeente Montfoort). Dat bedrag vinden wij veel te hoog voor collega’s die elkaar vervangen. Er wordt per FTE 28m2 ingeruimd. Wij zijn daar tegen omdat in Nederland 14m2 gebruikelijk is en er onzes inziens geen geld beschikbaar hoeft te komen voor vorstelijke werkplekken. Dit conform Arbo-eisen, NEN-normering en onderzoeken uitgevoerd door de Rijksgebouwendienst. De overige m2 kunnen dan ook verhuurd worden aan bv. maatschappelijke organisaties. Dit levert de gemeente ieder jaar EUR 200.000,– extra op! We innen dan voor 100% de huur. Nu wordt voor iedere m2 aan huur voor de ambtenaren van UW Samenwerking, 72% bij de gemeente IJsselstein in rekening gebracht.Van de totale investering van EUR 1.760.000,– wordt EUR 450.000,– vanuit de algemene reserve gehaald. Wij vinden dit niet getuigen van sober financieel beleid.

U kunt geen reacties plaatsen.