Ad
Ad
Ad
Parkeren

Onze mening over het plan van VVD mbt gratis parkeren

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

De VVD in IJsselstein heeft zelf aan de wieg gestaan van de invoering van betaald parkeren. Als LDIJ hebben wij meermalen geprobeerd in gesprek te komen met de VVD om oplossingen te zoeken voor de problemen die de invoering van het betaald parkeren in IJsselstein hebben veroorzaakt. Hierbij kan je denken aan een zeer sterk teruglopend bezoek aan de binnenstad, parkeeroverlast aan de randen en extra kosten voor de bewoners van het centrum en de schil. Tot nu toe was de VVD niet bereid hierover na te denken.

Nu heeft de LDIJ een oplossing door laten rekenen door de deskundige ambtenaren van de gemeente. Pas onlangs hebben wij de resultaten van deze doorrekening ontvangen en zijn wij in voorbereiding om dit alternatieve parkeerplan in de gemeenteraad te brengen. En wat schetst onze verbazing: juist nu lanceert de VVD een plan lijnrecht in strijd met hun eerdere beleid.

Het parkeerbeleid wordt bij de VVD opgehangen aan de exploitatie door de gemeente van een reclamemast, waarvan de plaatsing en ingeschatte opbrengst allerminst zeker is. Maar is dit wel de taak van de gemeente? Dan kan de gemeente ook wel andere diensten aan gaan bieden waarmee ze geld kunnen verdienen, zoals het exploiteren van een supermarkt, hoveniersbedrijf of bouwbedrijf. Volgens ons kan dit veel beter door echte ondernemers gebeuren en moet de gemeente zich beperken tot zijn gemeentelijke taken. Als je zoals de LDIJ van mening bent dat betaald parkeren niet goed is voor IJsselstein, dan moet je echte oplossingen zoeken en keuzes maken.

Kortom, dit plan lijkt een paniekactie van een partij die merkt dat het parkeerbeleid dat zij zelf hebben ingesteld, alleen maar leidt tot problemen en geen draagvlak heeft. Als de VVD nu ook tot het inzicht is gekomen dat betaald parkeren slecht is voor IJsselstein, dan heeft de LDIJ een oplossing voor de binnenstad en de bewoners ! Uit de doorrekening van de ambtenaren blijkt dat het nadeel voor de gemeente zeer beperkt is, namelijk minder dan 0,1% van de begroting. Maar hiervan is de VVD waarschijnlijk al lang op de hoogte.

Wij hopen dan ook dat de VVD ons uitgewerkte en doorgerekende plan zal omarmen!

U kunt geen reacties plaatsen.