Ad
Ad
Ad
Nieuws

Nieuw bestuur

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Op de Algemene Leden Vergadering van 4 september jl. is een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Sjaak Kerkhof (voorzitter), Joep Dickhaut (secretaris), Richard Pfeijffer (penningmeester) en Sent de Boer (Bestuurslid).

Heel veel kennis, ervaring en enthousiasme is samengekomen in het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur gaat samen met de raadsleden, wethouders, commissieleden, werkgroepleden en minder actieve leden het succes van de afgelopen jaren verder uitbouwen met als voorlopig einddoel ‘succesvolle raadsverkiezingen over 3 1/2 jaar, bewoners verlengstuk maken van onze mooie partij door ze actief te betrekken bij zoveel mogelijk en een goede samenwerking’.

Het bestuur gaat bovendien zorgen dat de werkgroepen bemenst gaat worden en gaan ‘werken’. Kortom een mooie uitdaging waar het bestuur de hulp en steun van ALLE leden nodig heeft. Samen kunnen we realiseren wat we hebben geroepen “WIJ GAAN ER IETS AAN DOEN”.

Wanneer je vragen, suggesties, ideeën of anderszins hebt, laat het het bestuur weten. Wil je deelnemen aan een werkgroep, bestuur of anders, meld je bij het bestuur.

 

Onze voorzitter Sjaak wordt i.v.m. persoonlijke omstandigheden, de komende maanden waargenomen door bestuurder Sent.

U kunt geen reacties plaatsen.