Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie
LDIJ

Tijdens de fractievergadering van maandag 8 juli jl. bleek dat de verschillen binnen de LDIJ fractie dusdanig groot zijn dat Sarah Zandstra en Marius Willems besloten hebben de fractie verlaten.Marius en Sarah gaan beiden verder als onafhankelijk raadslid.…

LDIJ meepraatsessie maart

Datum: Donderdag 9 mei 2019 Tijd: 19.45 – 21.30 Locatie: Fulcotheater A.s. donderdag 9 mei bent u weer van harte welkom om als inwoner mee te praten over de onderwerpen die in de gemeentelijke commissievergaderingen op de agenda…

De LDIJ is ontzettend blij met het aangenomen raadsvoorstel om het project Vreedzame Wijk voort te zetten. Dit sluit aan bij onze eerder ingediende motie Inclusief IJsselstein! We zijn in gesprek gegaan met de coördinator van Vreedzame Wijk…

Op zaterdag 23 maart was de actie IJsselstein Schoon.Zeker 250 vrijwilligers hebben zich verzameld langs de IJssel waaronder onze LDIJ leden. Zij hebben een deel langs de Hollands IJssel bij Hazenveld en het Kloosterplantsoen onder handen genomen.Wethouder Geldof…

LDIJ meepraatsessie maart

Datum: Donderdag 21 maart 2019 Tijd: 19.45 – 21.30 Locatie: Fulcotheater A.s. donderdag 21 maart bent u weer van harte welkom om als inwoner mee te praten over de onderwerpen die in de gemeentelijke commissievergaderingen op de agenda…

LDIJ blij met ruime reserve sociaal domein

Donderdag 7 maart jl. is de Raad in meerderheid akkoord gegaan met het opzetten van een ruime reserve voor het sociaal domein en hierover goede afspraken te maken. Dat heeft betrekking op het geld voor de WMO, jeugd…

In de raadsvergadering van donderdag 7 maart 2019 heeft de LDIJ een motie ingediend over een Inclusief IJsselstein. Daarmee vragen wij het college om in het beleid sociaal domein aan te passen, zodat we als gemeente kunnen uitdragen…

inclusieve samenleving

Op verzoek van de LDIJ stond in de Commissievergadering Samenleving van 20 februari, onze startnotitie Inclusieve Samenleving op de agenda. Daarmee gingen we het gesprek aan en we zijn blij dat alle partijen vóór een Inclusieve Samenleving zijn.…

Meepraatsessie

Datum:  Donderdag 14 februari 2019 Tijd:        19.45 – 21.30 Locatie: Fulcotheater A.s. donderdag 14 februari bent u weer van harte welkom om als inwoner mee te praten over de onderwerpen die in de gemeentelijke commissievergaderingen op de…

LDIJ

Zoals we in november hadden beloofd, wil de LDIJ in de commissie het gesprek aangaan over Inclusieve Samenleving. We gaan het samen doen om meer te bereiken voor onze inwoners. Deze commissie bereiden we voor tijdens onze Meepraatsessie…