Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie

Tijdens één van de bewoners-avonden dit voorjaar, hebben wij uitgebreid gesproken met diverse mantelzorgers in het kader van het parkeerbeleid in IJsselstein. Daarin werd door diverse mensen opgemerkt dat het betalen voor een parkeervergunning voor mantelzorgers (EUR 51,– per…

Aanleiding De gemeente IJsselstein heeft een mooie historische binnenstad met een kwalitatief goed aanbod van winkelvoorzieningen en woningen. Om de ontwikkeling van het centrum goed te faciliteren en de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen, is het…

Vorige maand heeft in de Telegraaf een artikel gestaan over het afschaffen van betaald parkeren. In vele steden wordt het betaald parkeren afgeschaft omdat het niet werkt. De kosten voor onderhoud, beheer en toezicht zijn te hoog ten…

Een meerderheid van de Gemeenteraad stemde 13 mei jl. in met een verhoging van 2% op straatparkeren in de binnenring van IJsselstein, de tarieven van parkeren in de garages aan de Overtoom en Eiteren blijven ongewijzigd. Motivatie van…

Burgers en middenstand betalen de rekening De invoering van het betaald parkeren in IJsselstein heeft in de eerste 9 maanden van 2014 een verlies opgeleverd van bijna 6 ton. Dit blijkt uit de antwoorden van het College op…

Als een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt voor een bepaald gebied, dan is dat aan een strikte procedure verbonden. Of deze herziening op initiatief van de gemeente is of zoals hier noodzakelijk door een uitspraak van de Raad van…

Waarom is de LDIJ tegen de woonvisie van het College? Donderdag 24 september jl. heeft de Gemeenteraad, met uitzondering van de LDIJ en de SP, besloten akkoord te gaan met de woonvisie van het College. Dat houdt het…

Mark Foekema heeft het college en de raad aangegeven hoe de leegstand in het stadskantoor beter benut kan worden. De LDIJ heeft namelijk voortgeborduurd op een initiatief van de VVD om de leegstand van het stadskantoor tegen te…

Tijdens het bespreken van de Kadernota 2017 (waarin alle plannen voor komend jaar worden besproken) heeft de LDIJ op 1 september jl. aandacht gevraagd om binnen IJsselstein betaalbare woonruimte te creëren voor starters met een inkomen net boven…