Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie

Burgers en middenstand betalen de rekening De invoering van het betaald parkeren in IJsselstein heeft in de eerste 9 maanden van 2014 een verlies opgeleverd van bijna 6 ton. Dit blijkt uit de antwoorden van het College op…

Als een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt voor een bepaald gebied, dan is dat aan een strikte procedure verbonden. Of deze herziening op initiatief van de gemeente is of zoals hier noodzakelijk door een uitspraak van de Raad van…

Waarom is de LDIJ tegen de woonvisie van het College? Donderdag 24 september jl. heeft de Gemeenteraad, met uitzondering van de LDIJ en de SP, besloten akkoord te gaan met de woonvisie van het College. Dat houdt het…

Mark Foekema heeft het college en de raad aangegeven hoe de leegstand in het stadskantoor beter benut kan worden. De LDIJ heeft namelijk voortgeborduurd op een initiatief van de VVD om de leegstand van het stadskantoor tegen te…

Tijdens het bespreken van de Kadernota 2017 (waarin alle plannen voor komend jaar worden besproken) heeft de LDIJ op 1 september jl. aandacht gevraagd om binnen IJsselstein betaalbare woonruimte te creëren voor starters met een inkomen net boven…