Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie

Waarom is de LDIJ tegen de woonvisie van het College? Donderdag 24 september jl. heeft de Gemeenteraad, met uitzondering van de LDIJ en de SP, besloten akkoord te gaan met de woonvisie van het College. Dat houdt het…

Mark Foekema heeft het college en de raad aangegeven hoe de leegstand in het stadskantoor beter benut kan worden. De LDIJ heeft namelijk voortgeborduurd op een initiatief van de VVD om de leegstand van het stadskantoor tegen te…

Tijdens het bespreken van de Kadernota 2017 (waarin alle plannen voor komend jaar worden besproken) heeft de LDIJ op 1 september jl. aandacht gevraagd om binnen IJsselstein betaalbare woonruimte te creëren voor starters met een inkomen net boven…