Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie
LDIJ

Op de Algemene Leden Vergadering van 4 september jl. is een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Sjaak Kerkhof (voorzitter), Joep Dickhaut (secretaris), Richard Pfeijffer (penningmeester) en Sent de Boer (Bestuurslid). Heel veel kennis, ervaring en enthousiasme is samengekomen…

Meepraatsessie

A.s. maandag 8 oktober bent u weer van harte welkom om als inwoner tijdens onze fractievergadering mee te praten over de onderwerpen die in de gemeentelijke commissievergaderingen op de agenda staan. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om…

LDIJ

Verzekeraar Menzis heeft het contract met betrekking tot de ziektekostenverzekering minima per 1 januari 2020 met onze gemeente opgezegd. Als reden geeft Menzis aan, dat zij zich in de toekomst wil richten op haar kernregio’s. De LDIJ betreurt…

LDIJ

De LDIJ wil inwoners meer betrekken bij de politieke beslissingen die worden genomen. U kunt per onderwerp input geven, die wij kunnen meenemen. Daarnaast vinden wij openheid en transparantie erg belangrijk. In onze fractievergadering bieden wij dan ook…

Tijdens de Raadsvergadering van 5 juli jl. hebben de VVD, PvdA en de LDIJ een motie ingediend met betrekking tot het plaatsen van windmolens in Rijnenburg. Rijnenburg grenst aan de A2 en de A12 en ligt dus…

LDIJ

Vandaag is door het college van B&W het Collegeprogramma gepresenteerd. In het Collegeprogramma zijn de plannen uit het Coalitieakkoord nader toegelicht en van een planning voorzien. Een heldere uitvoeringsagenda, zo compact en leesbaar mogelijk. Het Collegeprogramma wordt 27 september…

Op donderdag 7 juni jl. is het nieuwe College geïnstalleerd, bestaande uit Anastasia van der Lugt en Bernd Roks (VVD) en Mark Foekema en Peter Bekker (LDIJ). We wensen hen heel veel succes toe!

LDIJ en VVD tekenen Coalitie-akkoord 2018-2022 Op vrijdagmiddag 1 juni 2018 hebben de LDIJ en de VVD het Coalitie-akkoord voor de periode 2018-2022 ondertekend. Tijdens deze bijeenkomst zijn de vier kandidaat-wethouders voorgesteld. Dit Coalitie-akkoord zal a.s. donderdag…

LDIJ

Raadsrapporteurs LDIJ Op 9 mei zijn de nieuwe raadsrapporteurs gekozen. De LDIJ heeft de volgende rapporteurs; Sarah Zandstra – GGD Ronald Koehorst – VRU Nico Slob – ODRU Hans Bouw – RMN Herman Franken – Planning & Control…

LDIJ

Persbericht Update Coalitievorming In ons laatste persbericht gaven wij aan het nieuwe college in IJsselstein te willen installeren op woensdag 9 mei 2018. Inmiddels is gebleken dat deze datum niet haalbaar is. De portefeuilleverdeling tussen partijen heeft inmiddels plaatsgevonden en is als volgt vastgesteld.…