Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie

Tijdens de laatste Raadsvergadering hebben alle oppositiepartijen aan de LDIJ gevraagd ons nieuwe nog op te zetten parkeerbeleid te willen herzien, gelet op de financiële situatie van onze gemeente. Wij zijn hiertoe niet bereid. Het College heeft al…

LDIJ

Gisteravond heeft het college tijdens de Commissievergadering Samenleving ons geïnformeerd over de voortgang van het afsluiten van een nieuwe zorgpolis voor minima. Zoals wij u eerder al hebben geïnformeerd, heeft Menzis het contract met betrekking tot de ziektekostenverzekering…

ROBA onderzoekt verhuismogelijkheden

Op 16 oktober jl. heeft het bedrijf Roba in de Commissievergadering Ruimte aangegeven dat zij met een haalbaarheidsstudie bezig zijn. In deze studie zoeken zij uit of een verplaatsing van de Roba naar het nieuw te realiseren bedrijventerrein…

Arenadebatten in IJsselstein - Opstellen visie landelijk gebied

Onze gemeente is bezig met het opstellen van een ‘Visie landelijk gebied’. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst voor ons landelijk buitengebied. Het doel is te komen tot een visie die recht doet aan de kwaliteiten van ons…

LDIJ

Op de Algemene Leden Vergadering van 4 september jl. is een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Sjaak Kerkhof (voorzitter), Joep Dickhaut (secretaris), Richard Pfeijffer (penningmeester) en Sent de Boer (Bestuurslid). Heel veel kennis, ervaring en enthousiasme is samengekomen…

Meepraatsessie

A.s. maandag 8 oktober bent u weer van harte welkom om als inwoner tijdens onze fractievergadering mee te praten over de onderwerpen die in de gemeentelijke commissievergaderingen op de agenda staan. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om…

LDIJ

Verzekeraar Menzis heeft het contract met betrekking tot de ziektekostenverzekering minima per 1 januari 2020 met onze gemeente opgezegd. Als reden geeft Menzis aan, dat zij zich in de toekomst wil richten op haar kernregio’s. De LDIJ betreurt…

LDIJ

De LDIJ wil inwoners meer betrekken bij de politieke beslissingen die worden genomen. U kunt per onderwerp input geven, die wij kunnen meenemen. Daarnaast vinden wij openheid en transparantie erg belangrijk. In onze fractievergadering bieden wij dan ook…

Tijdens de Raadsvergadering van 5 juli jl. hebben de VVD, PvdA en de LDIJ een motie ingediend met betrekking tot het plaatsen van windmolens in Rijnenburg. Rijnenburg grenst aan de A2 en de A12 en ligt dus…

LDIJ

Vandaag is door het college van B&W het Collegeprogramma gepresenteerd. In het Collegeprogramma zijn de plannen uit het Coalitieakkoord nader toegelicht en van een planning voorzien. Een heldere uitvoeringsagenda, zo compact en leesbaar mogelijk. Het Collegeprogramma wordt 27 september…