Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie

Tijdens de Raadsvergadering van 5 juli jl. hebben de VVD, PvdA en de LDIJ een motie ingediend met betrekking tot het plaatsen van windmolens in Rijnenburg. Rijnenburg grenst aan de A2 en de A12 en ligt dus…

LDIJ

Vandaag is door het college van B&W het Collegeprogramma gepresenteerd. In het Collegeprogramma zijn de plannen uit het Coalitieakkoord nader toegelicht en van een planning voorzien. Een heldere uitvoeringsagenda, zo compact en leesbaar mogelijk. Het Collegeprogramma wordt 27 september…

Op donderdag 7 juni jl. is het nieuwe College geïnstalleerd, bestaande uit Anastasia van der Lugt en Bernd Roks (VVD) en Mark Foekema en Peter Bekker (LDIJ). We wensen hen heel veel succes toe!

LDIJ en VVD tekenen Coalitie-akkoord 2018-2022 Op vrijdagmiddag 1 juni 2018 hebben de LDIJ en de VVD het Coalitie-akkoord voor de periode 2018-2022 ondertekend. Tijdens deze bijeenkomst zijn de vier kandidaat-wethouders voorgesteld. Dit Coalitie-akkoord zal a.s. donderdag…

LDIJ

Raadsrapporteurs LDIJ Op 9 mei zijn de nieuwe raadsrapporteurs gekozen. De LDIJ heeft de volgende rapporteurs; Sarah Zandstra – GGD Ronald Koehorst – VRU Nico Slob – ODRU Hans Bouw – RMN Herman Franken – Planning & Control…

LDIJ

Persbericht Update Coalitievorming In ons laatste persbericht gaven wij aan het nieuwe college in IJsselstein te willen installeren op woensdag 9 mei 2018. Inmiddels is gebleken dat deze datum niet haalbaar is. De portefeuilleverdeling tussen partijen heeft inmiddels plaatsgevonden en is als volgt vastgesteld. De LDIJ…

LDIJ

Persbericht Vorming Coalitie update In ons persbericht van woensdag 18 april jl. gaven wij aan gezamenlijke speerpunten op te willen nemen voor het coalitie-akkoord tussen de VVD en de LDIJ in IJsselstein. Deze speerpunten zijn inmiddels bekend. De…

LDIJ

Persbericht namens VVD en LDIJ – stand van zaken vorming coalitie gemeente IJsselstein Aanvullend op ons persbericht van donderdag 5 april jl. kunnen wij u het navolgende melden. Inmiddels hebben een drietal gesprekken tussen de VVD en de LDIJ…

LDIJ

Persbericht – Coalitie Op 21 maart jl. hebben de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 plaatsgevonden. Direct hierna is op verzoek van de LDIJ als grootste partij Paul Kokkeler verzocht om als informateur op te treden en verkennende gesprekken te voeren. Reeds…

LDIJ

Donderdagavond zijn de nieuwe Raadsleden voor de komende vier jaar geïnstalleerd door burgemeester Patrick van Domburg. Bovenste rij v.l.n.r: Henk de Bie, Peter Bekker, Nico Slob en Hans Bouw Onderste rij v.l.n.r: Sarah Zandstra, Ronald Koehorst en Mark…