Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie

In de raadsvergadering van donderdag 7 maart 2019 heeft de LDIJ een motie ingediend over een Inclusief IJsselstein. Daarmee vragen wij het college om in het beleid sociaal domein aan te passen, zodat we als gemeente kunnen uitdragen…

inclusieve samenleving

Op verzoek van de LDIJ stond in de Commissievergadering Samenleving van 20 februari, onze startnotitie Inclusieve Samenleving op de agenda. Daarmee gingen we het gesprek aan en we zijn blij dat alle partijen vóór een Inclusieve Samenleving zijn.…

Meepraatsessie

Datum:  Donderdag 14 februari 2019 Tijd:        19.45 – 21.30 Locatie: Fulcotheater A.s. donderdag 14 februari bent u weer van harte welkom om als inwoner mee te praten over de onderwerpen die in de gemeentelijke commissievergaderingen op de…

LDIJ

Zoals we in november hadden beloofd, wil de LDIJ in de commissie het gesprek aangaan over Inclusieve Samenleving. We gaan het samen doen om meer te bereiken voor onze inwoners. Deze commissie bereiden we voor tijdens onze Meepraatsessie…

Vol bewondering heeft de LDIJ geluisterd naar de presentaties van het Jeugdteam, Sociaalteam en diverse deelnemers van het Netwerk Vrijwilligers in de Zorg.

Vol bewondering heeft de LDIJ geluisterd naar de presentaties van het Jeugdteam, Sociaalteam en diverse deelnemers van het Netwerk Vrijwilligers in de Zorg. Enorm boeiend hoeveel kennis, kunde en bevlogenheid de medewerkers zijn. Hoeveel er voor de medemens…

LDIJ

In de commissievergadering Samenleving van 16 januari j.l. heeft de wethouder, Bernd Roks, medegedeeld dat er met ziektekostenverzekeraar VGZ per 1 januari 2020 een nieuwe ziektekostenpolis is afgesloten voor onze minima in IJsselstein. De wethouder heeft ons verzekerd,…

College IJsselstein

Donderdag 13 december 2018 heeft de raad van IJsselstein ingestemd met het benoemen van wethouder Kees Geldof. Kees neemt de portefeuille over van Anastasia van der Lugt die op 3 december 2018 haar portefeuille ter beschikking stelde. Het…

Wie wil een belangrijke bijdrage leveren aan een betere communicatie in IJsselstein? LDIJ wil een betere democratie onder andere door meer, beter en duidelijker te communiceren. Daarvoor zoeken we mensen die ons helpen om berichten goed en…

LDIJ

Anastasia van der Lugt heeft vandaag haar ontslag als wethouder van IJsselstein ingediend. Gelet op datgene dat de afgelopen dagen is gebeurd omtrent het op afstand zetten van de activiteiten van het kinderdagverblijf, heeft Anastasia van der Lugt…