Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie
LDIJ

In de commissievergadering Samenleving van 16 januari j.l. heeft de wethouder, Bernd Roks, medegedeeld dat er met ziektekostenverzekeraar VGZ per 1 januari 2020 een nieuwe ziektekostenpolis is afgesloten voor onze minima in IJsselstein. De wethouder heeft ons verzekerd,…

College IJsselstein

Donderdag 13 december 2018 heeft de raad van IJsselstein ingestemd met het benoemen van wethouder Kees Geldof. Kees neemt de portefeuille over van Anastasia van der Lugt die op 3 december 2018 haar portefeuille ter beschikking stelde. Het…

Wie wil een belangrijke bijdrage leveren aan een betere communicatie in IJsselstein? LDIJ wil een betere democratie onder andere door meer, beter en duidelijker te communiceren. Daarvoor zoeken we mensen die ons helpen om berichten goed en…

LDIJ

Anastasia van der Lugt heeft vandaag haar ontslag als wethouder van IJsselstein ingediend. Gelet op datgene dat de afgelopen dagen is gebeurd omtrent het op afstand zetten van de activiteiten van het kinderdagverblijf, heeft Anastasia van der Lugt…

LDIJ

De LDIJ is blij dat IJsselstein weer z’n eigen ambtelijke organisatie heeft per 1 januari 2019! Wij hebben hier vanaf juni 2015 al aandacht voor gevraagd. Omdat we het over de financiële afwikkeling niet eens konden worden is…

LDIJ

Op 28 november 2018 is er in het Fulco theater van 17:00 tot 20:00 uur het grote event: De Beursvloer. De LDIJ is hierbij natuurlijk aanwezig omdat we graag direct in contact komen met het IJsselsteinse bedrijfsleven, maatschappelijke…

LDIJ zet zich in voor een inclusieve samenleving

Wij vinden een inclusieve samenleving enorm belangrijk, zodat iedereen kan meedoen en kunnen zijn wie je bent. Helaas ervaren veel mensen dat ze buiten de samenleving vallen en niet zichzelf durven zijn, dat geldt voor verschillende doelgroepen, waaronder…

LDIJ

A.s. dinsdag 20 november bent u weer van harte welkom om als inwoner tijdens onze fractievergadering mee te praten over de onderwerpen die in de gemeentelijke commissievergaderingen op de agenda staan. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om onderwerpen…

Tijdens de laatste Raadsvergadering hebben alle oppositiepartijen aan de LDIJ gevraagd ons nieuwe nog op te zetten parkeerbeleid te willen herzien, gelet op de financiële situatie van onze gemeente. Wij zijn hiertoe niet bereid. Het College heeft al…