Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie
LDIJ

Op 28 november 2018 is er in het Fulco theater van 17:00 tot 20:00 uur het grote event: De Beursvloer. De LDIJ is hierbij natuurlijk aanwezig omdat we graag direct in contact komen met het IJsselsteinse bedrijfsleven, maatschappelijke…

LDIJ zet zich in voor een inclusieve samenleving

Wij vinden een inclusieve samenleving enorm belangrijk, zodat iedereen kan meedoen en kunnen zijn wie je bent. Helaas ervaren veel mensen dat ze buiten de samenleving vallen en niet zichzelf durven zijn, dat geldt voor verschillende doelgroepen, waaronder…

LDIJ

A.s. dinsdag 20 november bent u weer van harte welkom om als inwoner tijdens onze fractievergadering mee te praten over de onderwerpen die in de gemeentelijke commissievergaderingen op de agenda staan. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om onderwerpen…

Tijdens de laatste Raadsvergadering hebben alle oppositiepartijen aan de LDIJ gevraagd ons nieuwe nog op te zetten parkeerbeleid te willen herzien, gelet op de financiële situatie van onze gemeente. Wij zijn hiertoe niet bereid. Het College heeft al…

LDIJ

Gisteravond heeft het college tijdens de Commissievergadering Samenleving ons geïnformeerd over de voortgang van het afsluiten van een nieuwe zorgpolis voor minima. Zoals wij u eerder al hebben geïnformeerd, heeft Menzis het contract met betrekking tot de ziektekostenverzekering…

ROBA onderzoekt verhuismogelijkheden

Op 16 oktober jl. heeft het bedrijf Roba in de Commissievergadering Ruimte aangegeven dat zij met een haalbaarheidsstudie bezig zijn. In deze studie zoeken zij uit of een verplaatsing van de Roba naar het nieuw te realiseren bedrijventerrein…

Arenadebatten in IJsselstein - Opstellen visie landelijk gebied

Onze gemeente is bezig met het opstellen van een ‘Visie landelijk gebied’. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst voor ons landelijk buitengebied. Het doel is te komen tot een visie die recht doet aan de kwaliteiten van ons…

LDIJ

Op de Algemene Leden Vergadering van 4 september jl. is een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Sjaak Kerkhof (voorzitter), Joep Dickhaut (secretaris), Richard Pfeijffer (penningmeester) en Sent de Boer (Bestuurslid). Heel veel kennis, ervaring en enthousiasme is samengekomen…

Meepraatsessie

A.s. maandag 8 oktober bent u weer van harte welkom om als inwoner tijdens onze fractievergadering mee te praten over de onderwerpen die in de gemeentelijke commissievergaderingen op de agenda staan. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om…

LDIJ

Verzekeraar Menzis heeft het contract met betrekking tot de ziektekostenverzekering minima per 1 januari 2020 met onze gemeente opgezegd. Als reden geeft Menzis aan, dat zij zich in de toekomst wil richten op haar kernregio’s. De LDIJ betreurt…