Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie

Waar gaat het over? Het gaat over de UW-samenwerking* en de steeds opnieuw onverwachte forse budgetoverschrijdingen. De oorzaak bleek te liggen in slecht management en tekort schietende controle. Directie en bestuur bestaan uit gemeentesecretarissen en wethouders van IJsselstein…

Het bedrijf Roba wil graag enkele gebouwen slopen en met nieuwbouw verder uitbreiden. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Roba ziet graag dat het bouwvlak, dat is het gebied waar gebouwd mag worden, wordt vergroot. Gevoelsmatig ligt…

Op 1 september 2017  verscheen een artikel in het AD over het opstappen van IJsselsteins wethouder Vincent van den Berg. Hieronder een deel van de tekst: IJsselstein. Het vertrek van de IJsselsteinse CDA-Wethouder Vincent van den Berg leidt tot een…

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 maart jl. bleek er een ruime meerderheid voor het initiatief-raadsvoorstel dat de LDIJ en de PvdA hebben ingediend. In dat voorstel wordt aangegeven een enquête te houden naar het enorme financiële tekort…

In juni 2017 heeft de Gemeenteraad van IJsselstein besloten een extern onderzoek te laten instellen naar de forse tekorten die iedere keer weer bij UW-Samenwerking ontstaan (3x op rij en het 4e volgt). Dit Samenwerkingsorgaan is per 1 januari…

Door middel van een brief van 13 april 2017 legt het college geheimhouding op omtrent de voorgestelde onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Zomerdijk. Het voorstel stond op de agenda van de commissie ruimte van…

Sinds 2014 is er een Gemeenschappelijke Regeling (UW) waarin de ambtelijke organisatie van de gemeenten IJsselstein en Montfoort zijn opgenomen. Deze regeling is ingevoerd om o.a. kostenbesparingen te realiseren (anders heeft het opzetten van zo’n regeling geen zin).…

Tijdens de Begrotingsraad van donderdag 10 november jl. heeft de LDIJ aangekondigd nadere schriftelijke vragen te stellen, mede gelet op de brief die direct voorafgaand aan de Raadsvergadering door het college is verstuurd met betrekking tot de UW-organisatie en…