Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie

Sinds 2014 is er een Gemeenschappelijke Regeling (UW) waarin de ambtelijke organisatie van de gemeenten IJsselstein en Montfoort zijn opgenomen. Deze regeling is ingevoerd om o.a. kostenbesparingen te realiseren (anders heeft het opzetten van zo’n regeling geen zin).…

Tijdens de Begrotingsraad van donderdag 10 november jl. heeft de LDIJ aangekondigd nadere schriftelijke vragen te stellen, mede gelet op de brief die direct voorafgaand aan de Raadsvergadering door het college is verstuurd met betrekking tot de UW-organisatie en…

In de laatste raadsvergadering van 2016 bespraken we de zgn. Najaars-rapportage, alle plussen en minnen van het afgelopen jaar en de verwachtingen voor de komende 4 jaar. Onze gemeente werd wederom met een tekort geconfronteerd, nu van ruim…

Sinds de samenwerking met de gemeente Montfoort is er met veel arbeidsplaatsen geschoven. Daardoor is uiteindelijk een hele verdieping van ons stadhuis leeggeraakt. De systemen in het stadhuis kunnen blijkbaar niet goed ingeregeld worden waardoor deze leegstaande eerste…

In februari 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de relatie tussen de gemeente en de inwoners. Als LDIJ hebben we dit rapport in de raad gebracht omdat wij erg veel belang hechten aan de mening van de inwoners. Enkele…

Het huidige College heeft als uitgangspunt vastgesteld: “Samen brengen we IJsselstein op orde”. Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen hebben we hiervoor aandacht gevraagd. Niet dat er iets mis mee is, maar door de gebrekkige organisatie en communicatie tussen…

De gemeenteraad heeft in oktober 2014 besloten om de Touwlaan verkeersveiliger te maken. De LDIJ heeft tegengestemd omdat we twijfelen aan het gevaarlijk zijn van de Touwlaan (er gebeuren daar niet meer ongelukken dan elders in de stad) en…