Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie

In de laatste raadsvergadering van 2016 bespraken we de zgn. Najaars-rapportage, alle plussen en minnen van het afgelopen jaar en de verwachtingen voor de komende 4 jaar. Onze gemeente werd wederom met een tekort geconfronteerd, nu van ruim…

Sinds de samenwerking met de gemeente Montfoort is er met veel arbeidsplaatsen geschoven. Daardoor is uiteindelijk een hele verdieping van ons stadhuis leeggeraakt. De systemen in het stadhuis kunnen blijkbaar niet goed ingeregeld worden waardoor deze leegstaande eerste…

In februari 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de relatie tussen de gemeente en de inwoners. Als LDIJ hebben we dit rapport in de raad gebracht omdat wij erg veel belang hechten aan de mening van de inwoners. Enkele…

Het huidige College heeft als uitgangspunt vastgesteld: “Samen brengen we IJsselstein op orde”. Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen hebben we hiervoor aandacht gevraagd. Niet dat er iets mis mee is, maar door de gebrekkige organisatie en communicatie tussen…

De gemeenteraad heeft in oktober 2014 besloten om de Touwlaan verkeersveiliger te maken. De LDIJ heeft tegengestemd omdat we twijfelen aan het gevaarlijk zijn van de Touwlaan (er gebeuren daar niet meer ongelukken dan elders in de stad) en…

LDIJ ROEPT INWONERS OP: RED DE BOMEN! De inwoners van IJsselstein worden geconfronteerd met de gevolgen van het ‘bomenkap’- beleid van de gemeente. In de komende maanden worden maar liefst 700 bomen in IJsselstein verwijderd! 700 bomen die volgens de gemeente…

De LDIJ beloofde in haar verkiezingscampagne voor elke raadszetel een boom in IJsselstein te planten. Een protest tegen de bomenkap die al jaren onder regie van het VVD/D66/CDA-College plaatsvindt. De lokale politieke partij beschouwt bomen als een belangrijk…

Op 1 september jl. hebben wij, samen met de VVD en de SP, een alternatief parkeerbeleid ingebracht via de Kadernota 2017. Hierbij worden alle zaken voor komend jaar besproken. Ons voorstel is om een 2 jarige pilot te…