Ad
Ad
Ad
Categorie

Nieuws

Categorie

LDIJ ROEPT INWONERS OP: RED DE BOMEN! De inwoners van IJsselstein worden geconfronteerd met de gevolgen van het ‘bomenkap’- beleid van de gemeente. In de komende maanden worden maar liefst 700 bomen in IJsselstein verwijderd! 700 bomen die volgens de gemeente…

De LDIJ beloofde in haar verkiezingscampagne voor elke raadszetel een boom in IJsselstein te planten. Een protest tegen de bomenkap die al jaren onder regie van het VVD/D66/CDA-College plaatsvindt. De lokale politieke partij beschouwt bomen als een belangrijk…

Op 1 september jl. hebben wij, samen met de VVD en de SP, een alternatief parkeerbeleid ingebracht via de Kadernota 2017. Hierbij worden alle zaken voor komend jaar besproken. Ons voorstel is om een 2 jarige pilot te…

Tijdens de stemming van de raadsvergadering van 22 september jl. werd duidelijk dat het alternatieve parkeerbeleid, dat wij samen met de VVD en de SP hebben ingediend, geen steun kreeg van de partijen D66, CDA, PvdA, GroenLinks en…

Zaterdag 12 maart jl. hebben we met de LDIJ voor de 2e keer meegedaan met NL Doet, een initiatief waar we als LDIJ geheel achter staan. Na vorig jaar de Kruidentuin onder handen te hebben genomen, kozen we…

Donderdag 6 juli jl. hebben wij als enige partij aandacht gevraagd voor het failliete parkeerbeleid in IJsselstein bij het bespreken de van de financiële stukken (Voorjaarsnota 2017). Daarbij blijkt dat we weer EUR 63.000,– moeten betalen omdat er…

Op 11 januari was ‘t Kruispunt vol met enthousiaste bewoners en winkeliers om de Parkeerplannen van LDIJ en SP uitgelegd te krijgen. Na de presentaties van Joop van Well (SP) en Ronald Koehorst (LDIJ) en de technische toelichting…

Tijdens één van de bewoners-avonden dit voorjaar, hebben wij uitgebreid gesproken met diverse mantelzorgers in het kader van het parkeerbeleid in IJsselstein. Daarin werd door diverse mensen opgemerkt dat het betalen voor een parkeervergunning voor mantelzorgers (EUR 51,– per…