Ad
Ad
Ad
Categorie

Parkeren

Categorie
LDIJ

Onze lijsttrekker, Ronald Koehorst, ging in debat bij RTV Utrecht over het parkeerbeleid in IJsselstein. Klik hieronder op de link om het debat te zien: Ronald Koehorst in debat met D66 over parkeerbeleid

Op 1 september jl. hebben wij, samen met de VVD en de SP, een alternatief parkeerbeleid ingebracht via de Kadernota 2017. Hierbij worden alle zaken voor komend jaar besproken. Ons voorstel is om een 2 jarige pilot te…

Tijdens de stemming van de raadsvergadering van 22 september jl. werd duidelijk dat het alternatieve parkeerbeleid, dat wij samen met de VVD en de SP hebben ingediend, geen steun kreeg van de partijen D66, CDA, PvdA, GroenLinks en…

Donderdag 6 juli jl. hebben wij als enige partij aandacht gevraagd voor het failliete parkeerbeleid in IJsselstein bij het bespreken de van de financiële stukken (Voorjaarsnota 2017). Daarbij blijkt dat we weer EUR 63.000,– moeten betalen omdat er…

Op 11 januari was ‘t Kruispunt vol met enthousiaste bewoners en winkeliers om de Parkeerplannen van LDIJ en SP uitgelegd te krijgen. Na de presentaties van Joop van Well (SP) en Ronald Koehorst (LDIJ) en de technische toelichting…

Tijdens één van de bewoners-avonden dit voorjaar, hebben wij uitgebreid gesproken met diverse mantelzorgers in het kader van het parkeerbeleid in IJsselstein. Daarin werd door diverse mensen opgemerkt dat het betalen voor een parkeervergunning voor mantelzorgers (EUR 51,– per…

Aanleiding De gemeente IJsselstein heeft een mooie historische binnenstad met een kwalitatief goed aanbod van winkelvoorzieningen en woningen. Om de ontwikkeling van het centrum goed te faciliteren en de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen, is het…