Ad
Ad
Ad
Categorie

Verkiezingen 2018

Categorie
LDIJ

Persbericht Vorming Coalitie update In ons persbericht van woensdag 18 april jl. gaven wij aan gezamenlijke speerpunten op te willen nemen voor het coalitie-akkoord tussen de VVD en de LDIJ in IJsselstein. Deze speerpunten zijn inmiddels bekend. De…

LDIJ

Persbericht namens VVD en LDIJ – stand van zaken vorming coalitie gemeente IJsselstein Aanvullend op ons persbericht van donderdag 5 april jl. kunnen wij u het navolgende melden. Inmiddels hebben een drietal gesprekken tussen de VVD en de LDIJ…

stemmen LDIJ

Inmiddels is de kogel door de kerk. UW samenwerking gaat worden opgeheven. Dat is om meerdere redenen een goed punt. Want we kunnen ons langzamerhand af gaan vragen wat al die samenwerkingsverbanden ons als Stad uiteindelijk hebben opgeleverd.…

stemmen

Nu de kans behoorlijk groot is dat de LDIJ na 21 maart 2018 een belangrijke plaats in gaat nemen in de IJsselsteinse politiek, wordt het tijd om ons wat uitgebreider te presenteren aan de kiezers. Tot aan de…