Ad
Ad
Ad
Categorie

Zomerdijk

Categorie

Het bedrijf Roba wil graag enkele gebouwen slopen en met¬†nieuwbouw verder uitbreiden. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Roba ziet graag dat het bouwvlak, dat is het gebied waar gebouwd mag worden, wordt vergroot. Gevoelsmatig ligt…

Door middel van een brief van 13 april 2017 legt het college geheimhouding op omtrent de voorgestelde onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Zomerdijk. Het voorstel stond op de agenda van de commissie ruimte van…