Ad
Ad
Ad
UW Samenwerking

Ontevreden over ambtelijke organisatie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

In februari 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de relatie tussen de gemeente en de inwoners. Als LDIJ hebben we dit rapport in de raad gebracht omdat wij erg veel belang hechten aan de mening van de inwoners.

Enkele uitkomsten:

  • 36% van de mensen heeft veel vertrouwen in de gemeente, terwijl 12% geen vertrouwen heeft.
  • 2/3 van de bewoners willen betrokken worden bij het beleid. De betrokkenheid met de politiek scoort echter laag in vergelijking met de betrokkenheid bij de maatschappij. Het vergroten van de betrokkenheid met de politiek zou een effect moeten zijn van de plannen voor bestuurlijke innovatie.
  • Met betrekking tot de ambtelijke organisatie valt op dat (met uitzondering van de elementen ‘klantvriendelijk’ en ‘toegankelijk/laagdrempelig’,) er meer negatieve dan positieve scores zijn. Dit hebben we weergegeven in onderstaande tabel:
Onderwerp Positief Negatief Saldo
Klantvriendelijk 38 18 20
Toegankelijk en laagdrempelig 29 20 9
Op de inwoner gericht 25 29 -4
Meedenkend 22 27 -5
Oplossingsgericht 21 24 -3
Open en transparant 20 24 -4
Ambitieus 18 26 -8
Slagvaardig 17 30 -13
Vernieuwend 16 31 -15
Flexibel 9 35 -26
Toont lef 9 33 -24

In deze tabel zijn de neutrale antwoorden en geen mening buiten beschouwing gelaten. Hierdoor ontstaat een duidelijker beeld van de uitgesproken meningen. De conclusie van de LDIJ is dat de inwoners onze ambtelijke organisatie vooral zien als een bureaucratische organisatie ( de onderdelen: slagvaardig, vernieuwend, flexibel en toont lef), die niet als primaire doel heeft de inwoners van dienst te zijn (de onderdelen: op de inwoner gericht, meedenkend, oplossingsgericht, open en transparant).De positieve scores op klantvriendelijkheid en toegankelijkheid lijken hiermee in tegenspraak. Wij verwachten dat deze scores vooral betrekking hebben op het KCC en de afname van eenvoudige producten zoals een paspoort.In het cluster willen wij graag van de portefeuillehouder vernemen of hij onze conclusie deelt en welke acties er opgestart zijn of worden om de door de inwoners ervaren bureaucratie en beperkte dienstbaarheid aan te pakken.

De LDIJ streeft ernaar dat de ambtenaren de inwoners helpen om hun wensen te realiseren en de kortste weg te wijzen door het doolhof van regels. De ambtenaren zien wij niet graag als procedure tijgers, maar als bureaucratie bestrijders!

U kunt geen reacties plaatsen.