Ad
Ad
Ad
Parkeren

Parkeerbeleid IJsselstein

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Donderdag 6 juli jl. hebben wij als enige partij aandacht gevraagd voor het failliete parkeerbeleid in IJsselstein bij het bespreken de van de financiële stukken (Voorjaarsnota 2017).
Daarbij blijkt dat we weer EUR 63.000,– moeten betalen omdat er minder parkeeropbrengsten zijn dan verwacht.
Voor alle duidelijkheid: in de afgelopen jaren zijn die te verwachten opbrengsten al 3 keer verlaagd!

Een ander nog belangrijker punt is dat IJsselstein onderdeel uitmaakt van Parkeerservice, een gezamenlijke regeling met 16 gemeentes. Door wanbeleid en mismanagement moet daarvoor nu EUR 2.800.000,– betaald worden; IJsselstein mag daarvoor EUR 194.000 betalen! Het vreemde hiervan is dat dit zonder discussie plaatsvindt en het College in IJsselstein hiervoor geen debat aangaat.
We mogen betalen en onze mond houden.

Omdat wij dat niet accepteren hebben wij deze gezamenlijke regeling geagendeerd voor de eerste vergadering na de zomer, in september a.s.
Wij willen niet dat er geld ergens in wordt gepompt zonder overleg. Van het College hebben we de toezegging gekregen dat in de commissievergadering de nieuwe directeur ook aanwezig zal zijn om nadere informatie te verstrekken. Tevens hebben wij gevraagd om een evaluatie per gemeenschappelijke regeling omdat is vastgesteld dat tal van regelingen in aanvang te rooskleurig zijn vastgesteld en er iedere keer geld bij moet.

In 2016 heeft de LDIJ (samen met de VVD en de SP) een alternatief parkeerbeleid bedacht dat net geen voldoende steun kreeg van de Raad (11 stemmen voor en 11 stemmen tegen).
In dat voorstel was opgenomen om de eerste 2 uur gratis te parkeren in de garages. Daarmee trek je meer mensen naar de stad en gebruik je de garages waarvoor ze zijn gebouwd. Voor dat voorstel kregen wij geen steun, mede door de kosten (EUR 250.000,– per jaar, voor 2 jaar). Nu geven wij eenzijdig geld uit zonder daarvoor een keuze te kunnen maken.

Heeft u vragen en/of opmerkingen: bel of mail Ronald Koehorst op 06 – 24452390 of mail naar ronald@ldij.nl

Bijlage Artikel uit AD van 8-7-2017

DOWNLOAD

U kunt geen reacties plaatsen.