Ad
Ad
Ad
Nieuws

Persbericht – Coalitievorming

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Persbericht

Update Coalitievorming

In ons laatste persbericht gaven wij aan het nieuwe college in IJsselstein te willen installeren op woensdag 9 mei 2018. Inmiddels is gebleken dat deze datum niet haalbaar is.

De portefeuilleverdeling tussen partijen heeft inmiddels plaatsgevonden en is als volgt vastgesteld. De LDIJ krijgt de portefeuilles “Leefomgeving” en “Financiën” en de VVD krijgt de portefeuilles “Werken/stenen” en “Maatschappij”.

In de portefeuille “Leefomgeving” zit onder meer de nieuwe omgevingswet, groene wijken en duurzaamheid; in de portefeuille “Werken/stenen” zit onder meer volkshuisvesting, economie & stadsmarketing en Binnenstad en in de portefeuille “Maatschappij” zit onder meer het wijkgericht werken, het volledige sociaal domein en het seniorenbeleid.

Uitgangspunt is IJsselstein financieel op orde te krijgen waarbij de lasten voor de inwoners niet zullen stijgen, anders dan met de inflatiecorrectie.

Voor de diverse portefeuilles wordt gezocht naar geschikte kandidaten waarbij iedere partij zelf voor de invulling zal zorg dragen. Daarnaast nemen wij ruim de tijd om met diverse maatschappelijke organisaties, belanghebbenden en de ambtelijke organisatie gesprekken te voeren om een gedegen beeld te krijgen van de huidige stand van zaken.

Deze aanpak heeft als consequentie dat de beoogde installatie van het nieuwe college op woensdag 9 mei niet haalbaar is en dat deze voorzien wordt voor donderdag 7 juni a.s. Tevens zal dan het coalitie-akkoord gepresenteerd worden.

Met vriendelijke groet,

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ

Anastasia van der Lugt, fractievoorzitter VVD

Contact

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ronald Koehorst, tel. 06 – 24452390.

Eerdere persberichten

Vorming coalitie update

Vorming coalitie

Coalitie

U kunt geen reacties plaatsen.