Ad
Ad
Ad
Nieuws

Persbericht – Vorming Coalitie update

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Persbericht

Vorming Coalitie update

In ons persbericht van woensdag 18 april jl. gaven wij aan gezamenlijke speerpunten op te willen nemen voor het coalitie-akkoord tussen de VVD en de LDIJ in IJsselstein.

Deze speerpunten zijn inmiddels bekend. De uitvoering per onderwerp hangt mede af van de financiële doorrekening en nader te maken keuzes.

Hieronder worden deze benoemd:

  • Financieel op orde
  • Groenvoorzieningen
  • Klantgerichte organisatie
  • Parkeren
  • Wonen
  • Belasting
  • Mobiliteit
  • Recreatie
 • Seniorenbeleid

Wij zullen u komende week nader berichten over de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ

Anastasia van der Lugt, fractievoorzitter VVD

Contact

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ronald Koehorst, tel. 06 – 24452390.

Eerdere persberichten

Vorming coalitie

Coalitie

U kunt geen reacties plaatsen.