Ad
Ad
Ad

Privacy

Lokale Democraten IJsselstein (LDIJ), gevestigd aan Boomgaard 5, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.ldij.nl

Boomgaard 5

+31624452390

Hans Bouw is de Functionaris Gegevensbescherming van Lokale Democraten IJsselstein. Hij is te bereiken via hans@ldij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lokale Democraten IJsselstein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Lokale Democraten IJsselstein verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– politieke voorkeur

– Donateurs, betrokkenen en/of leden van onder de 16 hebben toestemming nodig van hun ouder/verzorger voor de verwerking van hun gegevens binnen de partij en op deze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lokale Democraten IJsselstein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Lokale Democraten IJsselstein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lokale Democraten IJsselstein) tussen zit.┬áLokale Democraten IJsselstein gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Analytics
Mailchimp

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lokale Democraten IJsselstein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > op verzoek van u > omdat wij tot nader bericht u willen berichten
Personalia > op verzoek van u > omdat wij tot nader bericht u willen berichten
Adres > op verzoek van u > omdat wij tot nader bericht u willen berichten
Enzovoort > op verzoek van u > omdat wij tot nader bericht u willen berichten

Mocht u nog geen verwijderingsverzoek hebben gedaan maar uw contactinzending of aanvraag tot aspirant-lid al succesvol beantwoord hebben gezien, worden deze inzendingen eens in de maand verwijderd. Aanmeldingen van de nieuwsbrief blijven gearchiveerd op de site en in Mailchimp totdat er een formulier wordt ingevuld waarin staat dat u zich wil uitschrijven voor de nieuwsbrief. Van beide formulieren worden dan zo spoedig mogelijk uw informatie op beide applicaties verwijderd. Het aanmeldformulier van aspirant-lid zal na verwijdering op de site uiteraard nog wel bekend zijn bij het Bestuur van de LDIJ.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lokale Democraten IJsselstein verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lokale Democraten IJsselstein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lokale Democraten IJsselstein gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via het contactformulier van de website. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar max@ldij.nl of vul het contactformulier in, wij anonimiseren dan uw gegevens en verwijderen u geheel uit ons bestand.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Lokale Democraten IJsselstein zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Lokale Democraten IJsselstein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lokale Democraten IJsselstein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via hans@ldij.nl