Ad
Ad
Ad
Nieuws

Resultaten Roadshow Woningbouw

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

info van gemeentelijke website:

Belangrijkste uitkomsten

 • Het grootste deel van de inwoners wil openbaar groen/parken behouden. Daar mag niet gebouwd worden.
 • De meest genoemde mogelijkheden voor bouwlocaties door inwoners komen overeen met de potentiële locaties die bij de gemeente in het voortraject al in beeld waren. Denk aan locaties die vrijkomen, zoals Jenaplanschool en Groenvlietschool.
 • Uitplaatsing van de voetbalvelden: veel genoemd als mogelijkheid, terwijl er tegelijkertijd ook veel weerstand is voor deze optie.
 • De meeste bouwlocaties zijn aangewezen in het buitengebied.
 • Hoogbouw wordt niet alleen als oplossing gezien, maar ook als bedreiging.
 • Het verplaatsen van industrie uit de stad wordt als een goede mogelijkheid gezien.

Belangrijkste argumenten

 • Parken en openbaar groen zijn waardevol, als speelplaats, voor honden uitlaten, voor de gezondheid (de groene long in een wijk) en recreatie. Hoe meer gebruiksfuncties in een groengebied, hoe waardevoller inwoners het vinden.
 • Veel inwoners willen bouwlocaties buiten de bebouwde kom, omdat ze vinden dat de stad al vol is
 • Uitplaatsen van sportvelden vraagt om een zorgvuldige afweging tussen bereikbaarheid/veiligheid voor de kinderen en de meerwaarde van woningbouw op deze locatie(s).

Andere ideeën

 • Clusteren van voorzieningen, bijvoorbeeld scholen of (sport)verenigingen.
 • Parkeergarages, zodat daar bovenop woningbouw mogelijk wordt
 • Laag bovenop bestaande utilitaire bouw (winkelcentra, sportaccommodaties e.d.)

U kunt geen reacties plaatsen.