Ad
Ad
Ad
UW Samenwerking

Samen brengen we IJsselstein op orde

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Het huidige College heeft als uitgangspunt vastgesteld: “Samen brengen we IJsselstein op orde”.
Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen hebben we hiervoor aandacht gevraagd. Niet dat er iets mis mee is, maar door de gebrekkige organisatie en communicatie tussen Montfoort en IJsselstein (UW-Samenwerking) komt er iedere 3 maanden weer een nieuw lijk uit de kast, waarbij over diverse jaren de totale kosten al op meer dan EUR 5.000.000,– uitkomen!
Als LDIJ willen we dit voorkomen en vragen hiervoor al aandacht sinds oktober 2014. Niemand voelde toen de behoefte daar iets aan te doen en we konden rustig gaan slapen!

Daarom hebben wij bij het indienen van de Kadernotavoorstellen 2018 (alle plannen voor komend jaar) een voorstel ingediend waarbij we meer inzicht hebben in de kosten die we moeten betalen.
We willen ook dat bij evt. overschrijdingen de Raad direct wordt geïnformeerd. Om een voorbeeld te geven: bij de herinrichting van de Touwlaan spraken we af dat er maximaal EUR 700.000,– mocht worden uitgegeven. Vervolgens blijkt dat bij navraag van onze kant EUR 800.000,– te zijn. Het heeft een half jaar geduurd voordat het College schriftelijk bevestigde dat het beter was geweest als de Raad eerder was geïnformeerd…….

We willen ook dat het project duidelijk wordt hoeveel geld we ergens aan kwijt zijn en hoeveel uren de ambtelijke organisatie aan kosten kwijt zijn.
Pas dan kun je meten en bekijken wat je overhoudt of tekort komt. Een ander belangrijk punt is dat we niet alleen een goede verdeelsleutel maken tussen de kosten van Montfoort en IJsselstein, maar ook meten of deze in de praktijk juist is vastgesteld.

Helaas heeft het College besloten ons voorstel niet te steunen.

Derhalve hebben wij op 29 juni jl. een motie ingebracht om te bekijken hoe de kosten beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Zoals helaas al vaker gebeurde met onze voorstellen, kwamen we 1 stem tekort (10 tegen 10). Dat houdt in dat de stemmen staakten en de eerstvolgende vergadering opnieuw gestemd moest worden. Die stemming vond op 6 juli jl. plaats en helaas werd die uitslag toen 8 voor en 13 tegen. Behalve de LDIJ, stemden de VVD en de PvdA voor.

Wel zijn wij blij met de opmerking van het College dat zij nu wel bereid zijn om in oktober a.s. met een eigen voorstel te komen, een belofte die niet was gedaan als wij niet met deze motie waren gekomen.
Het College ziet natuurlijk ook wel in dat er iets gedaan moet worden aan de kosten die gemaakt zijn en elke keer weer als verrassing naar boven komen! Dat is dan ook de reden dat wij een raadsenquête hebben voorgesteld. Daarbij kun je iedereen – al dan niet onder ede – horen en als Gemeenteraad zelf vragen stellen. Nu is er in ieder geval al een extern raadsonderzoek gehouden waarvan het rapport op donderdag 7 september a.s. in de commissie Bestuur wordt besproken.

DOWNLOAD MOTIE

U kunt geen reacties plaatsen.