Ad
Ad
Ad
Bomenkap

Dit vinden wij van groen in IJsselstein

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Groen in IJsselstein verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periode. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Een groene omgeving heeft veel voordelen. Het heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. Bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving en onroerend goed is gewilder, waardoor de economische groei van onze stad wordt versterkt. 
IJsselstein is een groene stad. Bomen zijn waardevol voor het leefklimaat en het aanzien van IJsselstein en moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Tot op heden is er veel te veel bezuinigd op onderhoud van de groenvoorzieningen en vaak gekozen voor het kappen van bomen in plaats van het verzorgen. Hierdoor heeft er een kaalslag plaatsgevonden waar we nog jaren tegenaan moeten kijken. Door de bezuinigingen is er te weinig tijd besteed aan tijdig en goed ingericht onderhoud. Door slecht onderhoud van groen ontstaat er onnodig gevaar voor fietsers en voetgangers door overhangende takken van struiken, geen goed zicht op de weg en gladheid door bladeren. Bovendien zorgt slecht onderhoud voor het aantrekken van meer rotzooi en vuil op straat.

Onze uitgangspunten:
– LDIJ is tegen het kappen van bomen. Alleen als daar gegronde redenen voor
zijn mag een boom gekapt worden. Denk hierbij aan de slechte kwaliteit van
de boom of het gevaar dat de wortels van de boom buizen of leidingen kan
aantasten.
– Ook wil LDIJ inwoners de mogelijkheid geven om stukjes gemeentegrond  te
onderhouden of een stukje groen te adopteren.
– LDIJ is voor het sober maar efficiënt en veilig onderhouden van groen. Dat
betekent maaien en snoeien als het echt nodig is en verwijderen van
bladeren op stoepen en fietspaden.
– Er moet meer geld beschikbaar worden gesteld voor de groenvoorzieningen
in IJsselstein.

U kunt geen reacties plaatsen.