Ad
Ad
Ad
Nieuws

Visie landelijk gebied IJsselstein

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Onze gemeente is bezig met het opstellen van een ‘Visie landelijk gebied’. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst voor ons landelijk buitengebied.

Het doel is te komen tot een visie die recht doet aan de kwaliteiten van ons landelijk gebied én ook ruimte biedt voor initiatieven en ambities van bewoners, ondernemers en grondeigenaren.

Als LDIJ vinden wij het vanzelfsprekend belangrijk dat bij twee bijeenkomsten onze inwoners hun visie konden geven, zodat daar rekening mee kan worden gehouden.

 

Wij willen de visie dan ook graag opstellen in samenspraak en samenwerking met onze inwoners, ondernemers en partijen die zich betrokken voelen bij het landelijk gebied van IJsselstein.

Daarom is een tweetal debatten gevoerd met onze inwoners.

 

Arenadebat 1

Op dinsdag 4 september vond het eerste arenadebat plaats. Tijdens deze bijeenkomst is de koers van de visie op hoofdlijnen uitgestippeld.

Het is duidelijk over welke onderwerpen er in brede zin overeenstemming bestaat, maar ook waar de verschillen in meningen liggen.

Van de avond is een sfeerverslag gemaakt, zie bijlage Arenabijeenkomst 1 sfeerverslag.pdf

 

Arenadebat 2

In navolging van het eerste arenadebat is op 9 oktober de tweede bijeenkomst gehouden.

Onze raadsleden gingen met in totaal meer dan 60 inwoners in gesprek waarbij verschillende thema’s werden besproken aan de hand van 21 stellingen:

  • cultuurhistorie , natuur en landschap;
  • toerisme en recreatie;
  • landbouw en bedrijvigheid;
  • verkeer en veiligheid en wonen & leven

 

Het waren levendige discussies en de resultaten worden verwerkt in het voorstel visie landelijk gebied, dat het bureau BügelHajema gaat opleveren.

We houden u van de voortgang op de hoogte.

 

U vindt hier de link waar u:

  • de uitgangspunten vindt;
  • de stellingen ziet;
  • een toelichting vindt op de kaarten en de opzet;
  • het analysedocument aantreft inclusief het voortraject.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen:

Bel of mail met Hans Bouw; hans@ldij.nl of bel 06 – 26 39 21 21

U kunt geen reacties plaatsen.