Ad
Ad
Ad
Parkeren

Vragen aan het College over uitspraken Parkeervoorstellen.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de Kadernota en de discussie die op de Facebook-pagina van de VVD is ontstaan, hebben wij enkele vragen die wij graag beantwoord willen zien.
Wij gaan ervan uit dat het College met één mond spreekt en dat de uitspraken van de portefeuillehouder dus het College-standpunt verwoorden.

  • Hoe ziet u de opmerkingen van één van de portefeuillehouders dat mogelijk nu uitsluitend een supermarkt profiteert van het parkeerbeleid, en dat dat niet zou gelden voor het 3e en 4e uur? (quote: “Het zou namelijk kunnen blijken dat de middenstand meer kan profiteren als het derde en vierde uur gratis wordt. Nu profiteert mogelijk alleen een supermarkt ervan”).
  • Op basis waarvan komt u tot de conclusie dat “D66 niet vraagt om EUR 50.000,– voor een onderzoek?” Dat is toch de letterlijke conclusie van het kadervoorstel 3.3? Waar is opgenomen dat dit uit te voeren onderzoek mogelijk minder zou kosten dan EUR 50.000,–?
  • Tal van partijen gaven aan dat de kosten van het onderzoek wel degelijk hebben meegespeeld, zeker in vergelijking met het voorstel van de LDIJ, VVD en de SP. Op basis waarvan concludeert u dan dat er geen discussie over de hoogte van het bedrag is geweest?
  • Er wordt aangegeven dat bij het uitvoeren van een pilot die succesvol wordt, er niet meteen geld is om dit voort te zetten. Dat is juist maar op basis waarvan bent u van mening dat wij iets anders hebben gemeld? (voor de structurele kosten naar de toekomst zijn o.a. de opbrengsten van de reclamemast van belang). Als het door u gepropageerde onderzoek wel als conclusie stelt dat het zinvol is dat de eerste 2 uur gratis moeten worden gemaakt in de garages, is er toch ook nog geen geld daarvoor gevonden?

U kunt geen reacties plaatsen.