Ad
Ad
Ad
Stadhuis

Zet politie en welzijn in het stadskantoor!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Mark Foekema heeft het college en de raad aangegeven hoe de leegstand in het stadskantoor beter benut kan worden. De LDIJ heeft namelijk voortgeborduurd op een initiatief van de VVD om de leegstand van het stadskantoor tegen te gaan en het plan geopperd om maatschappelijke instellingen zoals politie, welzijn en het centrum voor Jeugd en Gezin, Vitras, KPIJ, enz. onder te brengen in ons stadskantoor. Dit plan heeft brede steun van andere partijen en het college. Van de beschikbare ruimte van 6800 vierkante meter wordt nu slechts 3130 vierkante meter benut. De publieke functie, die het stadskantoor nu heeft willen we verder uitnutten door er maatschappelijke dienstverlening in onder te brengen. Onze inwoners zullen alle ondersteuning vinden op één locatie. De vrijkomende panden kunnen verkocht worden en er kan op subsidie worden bespaard waar het huisvesting betreft. In de raadsvergadering van 29 januari jl heeft de LDIJ daarnaast voorgesteld om ook de uitvoering van de gemeenschappelijke regelingen, zoals afgesproken in de regio Utrecht zo mogelijk in het stadskantoor onder te brengen. Dit zijn taken die de gemeentes in de regio hebben gebundeld en op één locatie worden uitgevoerd. Het voorstel is in de raad van 29 januari aangenomen. De wethouder ( H. Veldhuijsen) gaat dit laatste bekijken. Er is een projectmanager aangesteld die alle mogelijkheden gaat onderzoeken en over drie maanden volgt de eerste tussenrapportage over de vorderingen. Wordt vervolgd.

U kunt geen reacties plaatsen.