Gratis parkeren voor mantelzorgers

Tijdens één van de bewoners-avonden dit voorjaar, hebben wij uitgebreid gesproken met diverse mantelzorgers in het kader van het parkeerbeleid in IJsselstein.
Daarin werd door diverse mensen opgemerkt dat het betalen voor een parkeervergunning voor mantelzorgers (EUR 51,-- per jaar) als vervelend werd ervaren.

Duidelijk is dat bewoners van onze stad zolang mogelijk willen blijven wonen in hun eigen woning. Mantelzorgers zijn daarbij een onmisbare schakel voor de ondersteuning.
Daarom zijn wij van mening dat de mantelzorgers hun vergunning gratis moeten krijgen.

Vragen aan het College over uitspraken Parkeervoorstellen.

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de Kadernota en de discussie die op de Facebook-pagina van de VVD is ontstaan, hebben wij enkele vragen die wij graag beantwoord willen zien.
Wij gaan ervan uit dat het College met één mond spreekt en dat de uitspraken van de portefeuillehouder dus het College-standpunt verwoorden.

Alternatief parkeerbeleid (nog) niet aangenomen

 
Op 1 september jl. hebben wij, samen met de VVD en de SP, een alternatief parkeerbeleid ingebracht via de Kadernota 2017. Hierbij worden alle zaken voor komend jaar besproken.
 
Ons voorstel is om een 2 jarige pilot te starten (2017 en 2018):
-        de eerste twee uur gratis parkeren in de garages,
-        de 1e vergunning voor de bewoners gratis beschikbaar,
-        mantelzorgers wordt gratis parkeerruimte aangeboden,
-        de tijden waarop betaald moet worden, wordt gelijk getrokken tussen straat en garages.
 

Pagina's