Ad
Ad
Ad
Nieuws

LDIJ blij met ruime reserve sociaal domein

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Donderdag 7 maart jl. is de Raad in meerderheid akkoord gegaan met het opzetten van een ruime reserve voor het sociaal domein en hierover goede afspraken te maken. Dat heeft betrekking op het geld voor de WMO, jeugd en werk en inkomen.

Normaal gesproken is het uitgangspunt dat er een risicofactor van 1 wordt bepaald voor het opnemen van een goede reserve. In het raadsvoorstel is dit verhoogd naar 1,5 x de risico’s. Behalve deze factor, heeft het College voorgesteld minimaal € 2.000.000,- aan te houden als reserve, gelet op ontwikkelingen die in de komende jaren op ons af komen.

De hoogte hiervan wordt als ruim gezien. Daarnaast worden de risico’s elk half jaar opnieuw vastgesteld. Hiermee wordt voldoende geld als reserve opgebouwd en het geld dat daar eenmaal in zit, wordt er niet uitgehaald.

Geld dat voor het Sociaal domein is bedoeld, blijft voor de zorg. Daarnaast is toegezegd dat indien nodig, zorg uit de algemene reserve wordt betaald.

De LDIJ is blij dat dit zo duidelijk is uitgelegd door het College en er voldoende reserve is vastgesteld. Dit beleid sluit aan bij de afspraak een financieel gezonde gemeente te willen worden en tevens voldoende zorg te kunnen leveren voor iedereen die dat nodig heeft!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ronald Koehorst via ronald@ldij.nl

U kunt geen reacties plaatsen.