Ad
Ad
Ad
Nieuws

Persbericht – Vorming Coalitie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Persbericht namens VVD en LDIJ – stand van zaken vorming coalitie gemeente IJsselstein

Aanvullend op ons persbericht van donderdag 5 april jl. kunnen wij u het navolgende melden.

Inmiddels hebben een drietal gesprekken tussen de VVD en de LDIJ plaatsgevonden.

Beide partijen hebben hun speerpunten benoemd en deze zullen uitgewerkt worden.

Dit zal leiden tot een coalitie-accoord met een bestuurlijke agenda zodat op voorhand duidelijk is wanneer welke zaken opgepakt worden.

De portefeuilleverdeling is inmiddels afgerond en zal leiden tot de benoeming van 4 wethouders, van beide partijen 2.

De doelstelling blijft onveranderd het nieuwe College op woensdag 9 mei a.s. te kunnen installeren.

Wij zullen u medio volgende week nader berichten over de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ

Anastasia van der Lugt, fractievoorzitter VVD

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ronald Koehorst, tel. 06 – 24452390.

U kunt geen reacties plaatsen.